Amptelike nuus, 2 Maart 2018

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

BEROEPE NA NG KERK-­GEMEENTES

AANVAAR: Ds Bianca van Graan na Kenhardt, Noord-Kaapland.

WES-KAAPLAND

Emeritaat

Dr Dirk Taljaard, werksaam by die ATBV en Bybelgenootskap, beoog om op 31 Maart 2018 te emeriteer. (Wouter van Velden, RS, 16.02.2018).

NOORD-KAAPLAND

Bevestiging

Ds DJ Kleynhans is op Vrydag, 9 Februarie 2018, in die NG gem Jan Kempdorp deur dr HG Hoepfner van die NG gem Albertyn in Ellisras bevestig. Sy intreepreek het plaasgevind op Sondag, 11 Februarie 2018, tydens die nagmaaldiens. (Pauline du Preez, Skriba, 12.02.2018).

HOËVELD

Emeritaat

Ds Willem Strauss van die NG gem Alberton-Suid emeriteer op 28 Februarie 2018. Sy uittreepreek het plaasgevind op 18 Februarie 2018 in die NG Kerk Alberton-Suid. (Ds Willem Strauss, 12.02.2018).