Die doel is om die evangelie uit te dra

Die Here se doel met sy kerk is om die evangelie uit te dra, nie om na binne gekeer te wees nie.

So het ds Dirkie van der Spuy (foto), moderator van die Oostelike Sinode, gesê op ’n voetsoolsinode by die NG gemeente Garsfontein in Pretoria. Die voetsool­si­no­des is streeksbyeenkomste van die Oostelike Sinode. Daar word geen besluite geneem nie, maar ge­sprek ge­voer oor temas wat gemeentes kan help. Onlangs is twee sulke voetsoolsinodes in verskillende dele van die si­no­de gehou om oor missionale kerkwees te praat.

Van der Spuy het gesê die kerk is daar om ’n verskil in die wêreld te maak, om lig vir die wêreld te wees.

“Ons oog is op mense wat nie in die kerk is nie en nog nie gered is nie. Ons wil voortdurend daaroor bly praat,” het hy gesê.

Na aanleiding van 1 Korintiërs 3 het Van der Spuy gesê Paulus skryf daar oor babas en oor geestelike volwassenheid. ’n Baba skree en word bedien. ’n Volwassene gaan slaap moeg omdat hy of sy hard ge­werk het deur die dag.

Dit is hoe lidmate volgens Paulus moet wees, het Van der Spuy gesê. “Jul­le moenie bedien wil word nie, jul­le moet bedien.”

Van der Spuy het gesê ’n mens kan nie ’n Christen word en dan agteroor in jou leunstoel in jou sitkamer gaan sit nie. Met ver­wy­sing na Matteus 25 het hy gesê Christene moet die armes help.

“Die Here wil jou aanspoor: ‘Ek het jou gered nie net vir die hemel nie. Ek het jou gered vir die aarde, om hier ’n verskil te maak,’” het Van der Spuy gesê.

Van der Spuy het ook die eerste gemeente in Handelinge 2 as ’n model voorgehou.

Hy het gewys daarop dat die gemeente vir mekaar omgegee het en ge­reeld saam geëet het. Verder het die Heilige Gees die leiding geneem. Die men­se het gebreek met hulle sonde en hulleself aan die Heilige Gees gegee. Daar was ook elke dag nuwe bekeerlinge omdat elke lidmaat ’n getuie was.

Daarby het Van der Spuy gewys op Jesus se woorde toe Hy gesê het: “Bekeer julle en glo die evangelie.” Daar is verlossing van sonde, het hy gesê.

Hy het ook verwys na Jesus se opdrag aan sy volgelinge om na die nasies te gaan, die evangelie te verkondig en dissipels te maak.

Van der Spuy het gesê die kerk se groot gebedsaak moet die redding van mense wees, die bekering van mense wat verlore is.

Lees ook Tekste vir missionale kerkwees en Vers 5 wou nie weg gaan nie.