NG Kerk Stellenbosch-Wes

Personeelposte beskikbaar
Sluitingsdatum: 23 Maart 2018.

Ons as Nederduitse Gereformeerde Kerk Stellenbosch-Wes gemeente wil graag ’n persoon/e aanstel in ’n verskeidenheid rolle wat inpas by ons gemeentekultuur. Dit word weergegee in ons getuienisskrif wat te vinde is by http://www.stellenboschwes.co.za/visie/getuienisskrif/

Onderstaande verantwoordelikhede kan deur 2/3 persone in verskillende kombinasies uitgevoer word, afhangend van die kandidate en hulle vaardighede. Elke posisie sal ten minste ’n halfdagpos wees wat sekere kantoorure sal vereis.

Verantwoordelikhede:

  • Strategiese en innoverende administrasie
  • Bestuur en koördinering
  • Ontvangs
  • Fasiliteitsbestuur
  • Kommunikasie
  • Finansies

Sou jy opgewonde wees om by ons en ons reis in God se koninkryk aan te sluit, kontak ons gerus en ons sal die nodige addisionele inligting en aansoekvereistes aan jou deurstuur: kerkkantoor@stellenboschwes.co.za en mailto:aansoeke@stellenboschwes.co.za

Aansoeke sluit op 23 Maart 2018. Alle aansoekers sal voor of teen 6 April 2018 terugvoer ontvang. Onderhoude sal met aansoekers wat oorweeg word gereël word.

Diensaanvaarding vanaf 18 Junie 2018.