Tekste vir missionale kerkwees

Deelnemers aan die Oostelike Sinode se onlangse voetsoolsinodes is gevra watter tekste uit die Bybel gronde is vir hul­le siening van missionale kerkwees.

Ds Francois Retief, uitvoerende amptenaar van die sinode, het die belangrikheid daarvan beklemtoon dat dit wat die kerk doen, in die Skrif begrond moet wees. As dit nie so is nie, “kan ons maar huis toe gaan,” het hy gesê.

Deelnemers het die kans gekry om in hulle groepies om die tafels daaroor te gesels. Van die tekste wat uit die tafelgesprekke na vore gekom het, is:

  • Esegiël 47, oor die lewegewende water wat uit die tempel uit stroom;
  • Matteus 5:13-16, oor die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld;
  • Matteus 25:31-46, oor die oordeel op grond van wie gesorg het vir dié wat honger of dors, vreemdeling, siek, sonder klere of in die tronk is.
  • Matteus 11:28, oor Jesus se uitnodiging aan dié wat uitgeput en oorlaai is.
  • Johannes 20:21, waar Jesus sê soos die Vader Hom gestuur het, stuur Hy sy volgelinge ook.
  • Genesis 2, waar God die mens aanstel as sy verteenwoordiger.
  • Matteus 28:19-20, met Jesus se laaste opdrag.
  • 1 Korintiërs 13 oor die liefde.
  • Genesis 12, waar God vir Abraham seën sodat hy ’n seën vir ander kan wees.
  • Lukas 10, waar Jesus die 72 uitstuur.

Lees ook Vers 5 wou nie weggaan nie en Die doel is om die evangelie uit te dra.