Waar is God in dit alles?

Prop Jannie Botha van Witfield skryf:

Ek staan verstom as ek al die mooi argumente en stories hoor en lees oor die gay-debat. Ek vra myself: Waar is God in dit alles?

Die feit is dat God geen plek meer het nie. God het die skepping daargestel – Hy sê dit duidelik in Genesis 1, Johannes 1 en baie ander tekste in sy Woord. Maar die mens, die wetenskap en die teoloë weet van beter.

God leer dat die Satan ’n werklikheid is – die teoloë en die kerk weet van beter.

Christus het uit die dood opgestaan – weereens is daar teoloë wat van beter weet.

God verklaar in die Ou en die Nuwe Testament baie duidelik dat homoseksualiteit ’n sonde is – die teoloë en die kerk weet van beter. God moet maar net eenkant toe staan want die slim mens weet van beter.

Onthou dat die sonde van homoseksualiteit saam met baie ander sondes genoem word soos moord, dief­stal, egbreuk, vloek en haat. Nou wat dan van daar­die sondes? As die een nou reg is en volgens die wil van God is, wat dan van die ander? Wanneer gaan die dief nie meer sondig nie? Wanneer gaan die een wat egbreuk pleeg, ook nou nie meer sondig nie? Wan­neer gaan die moordenaar dan die reg hê om te doen wat hy of sy doen?

Die NG Kerk speel met vuur! Die kerk skuif God een­kant toe – ek wonder wanneer kom die tyd dat God die slim kerk eenkant toe gaan skuif. Ons moet net een ding weet: God het nie die NG Kerk nodig om aan ons die ewige lewe te gee nie.

Dit is tyd dat die NG Kerk haarself weer neerbuig en ondergeskik stel aan God en sy heilige Woord!