Amptelike nuus, 16 Maart 2018

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

BEROEPE NA NG KERK-­GEMEENTES

BEROEP – Ds Willem Immelman van Rustenburg-Bergsig na Ashton; dr Lieze Meiring van Skuilkrans na Elarduspark.

AANVAAR – Ds Gideon Lamprecht van Ladybrand-Noord na Bethlehem-Panorama.

VRYSTAAT

Bevestiging

Ds Gideon Lamprecht van Ladybrand-Noord word in April in die NG gem Bethlehem-Panorama bevestig. (Tertius Lamprecht, RS, 07.03.2018).

HOËVELD

Bevestiging

Prop Wihahn de Beer het die beroep na Standerton-Moedergemeente aanvaar. Hy tree in diens op 1 Mei 2018. Sy intreepreek is op 6 Mei 2018. (Ceska van Huyssteen, Saakgelastigde, 07.03.2018).

Bevestiging

Ds Natalia Strydom is in ’n vastetermynpos aan­gestel in die NG gem Alberton-Suid. Die bevesti­ging het op Sondag, 4 Maart 2018, plaasgevind, en is waargeneem deur ds Corneil du Plessis. (Amanda Human, Saakgelastigde, 05.03.2018).

NAMIBIË

BEDANKING

Ds BJ Holtzhausen van die NG gem Walvisbaai-Noord het bedank as predikant en lidmaat van die NG Kerk. Hy is voortaan voltyds in diens van ALZ­HEIMERSDEMENTIANAMIBIA. (Ds Rudolf Smit,RS, 07.03.2018).