Hier is ek, stuur my

Die slot van die nuwe president se toespraak op 16 Februarie het by baie Christene geresoneer. Hy het ’n lied van Hugh Masekela aangehaal. Dit eindig so: “I wanna lend a hand. Send me.”

Die woorde van die lied het diep wortels in die kerk. Die oorspronklike Thuma Mina (Stuur my), is ook in ons eie liedboek opgeneem. Die lied gaan daaroor om ja te sê as die Here jou roep en om in sy Naam te gaan waar Hy jou stuur.

Enige goeie missionale leier wil graag soveel moont­lik van die gemeente saamneem na die gesa­ment­like roeping van die kerk. Dit is een van die groot insigte wat wêreldwyd plaasvind: Die Here stuur sy kerk na die wêreld, nie net ’n kommissie of ’n paar en­toe­siaste nie. En dit is nou maar eenvoudig so: As ons saam loop, loop ons stadiger.

Ons het egter ook baanbrekers nodig wat voor loop.

Wanneer ’n trop buffels deur die veld beweeg, loop hulle nie almal op dieselfde spore of teen dieselfde pas nie. Party loop dié kant en ander daai kant om ’n digte bos, ander vat ’n wye draai. En dan is daar ook die voor­lopers wat soms ver voor die res van die trop uit beweeg.

In die kerk is sulke voorlopers dikwels mense met ’n sterk belewenis dat die Here hulle persoonlik vir iets spesifiek en uitdagend roep. Hulle het ’n sterk visie en hoë energie om dit te bereik. Die uitdaging vir leiers in die gemeente is nie om hierdie mense aan die beweeg te kry nie, maar om hulle energie te bestuur en om hulle deel te maak van die groter werk van die kerk. Mense met ’n sterk roeping word dikwels nie so maklik georganiseer nie en soms sukkel gemeentes met hierdie mense omdat hulle roeping nie binne die konvensionele bane val nie.

As ’n gemeente se leiers alles en almal wil beheer en organiseer, beperk dit die beweging van die kerk. Dit frustreer ook dikwels mense wat ’n sterk persoonlike roeping het en maak dat hulle buite die gemeente gaan soek na ander plekke waar hulle die roeping kan uit­leef. Die slegste wat soms gebeur, is dat hulle ontnugter raak en hulle roeping prysgee.

Ons geskiedenis is vol stories van mense wat gehoor het hoe die Here hulle roep en toe geantwoord het: “Hier is ek, stuur my.” Hierdie is die soort mense wat die kerk help om aan die beweeg te kom en te bly.

▶ Dr Lourens Bosman is die algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.