NG KERK AMALIA

VAKATURE : Vastetermyn-kontrakpos vir twee jaar (daarna onderhandelbaar),
vir proponente, leraars of emeritus leraars.
SLUITINGSDATUM: 14 April 2018.


GEMEENTEPROFIEL: Amalia is ’n kleinplattelandse dorpie wat geleë is in die Noord-Wes-provinsie, in die Schweizer-Reneke distrik. Die gemeente bestaan uit twee plaaswyke, twee dorpswyke (waarvan een in Schweizer-Reneke is as gevolg van gemeentelede wat daar woonagtig is). Bestaanuit 86 belydende en 24 dooplidmate.

LERAARSPLIGTE EN -PROFIEL:

• Take en pligte sal onderhandel word volgens die riglyne van die kerkorde.

• Die kandidaat moet begrip en passie hê vir die uitdagings van ’n klein plattelandse gemeente (insluitend ’n aftreeoord).

VERGOEDINGSPAKKET:

• Salarispakket van R240 000,00 per jaar alles insluitend.

• Pastorie met gratis krag en water word voorsien.

• Werksure sal onderhandel word.

AANSOEKE: Moet vergesel word met ’n CV (nie langer as drie A4 bladsye) en kontakbesonderhede van twee referente. Indien kortlys gehaal word, moet kandidate beskikbaar wees vir ’n onderhoud en ’n preekbeurt.

SLUITINGSDATUM: 14 April 2018.

KONTAKBESONDERHEDE:

Leierkerkraadslid: Barend Barkhuizen (082 944 4487)
Voorsitter Finansiële kommissie: Gert Coetzer (083 285 2464)
E-posadres: ngkerkamalia@gmail.com

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n beroep uit te bring uit die groep kandidate nie.