Dankie vir Kersfonds-bydraes!

Op 28 Februarie 2018 het ons die Kersfonds-spaar­vark uitgeskud om aan verskeie kinderhuise landwyd uit te deel.

Baie dankie aan elke gemeente, individu en organi­sasie wat ’n bedrag van R217 059,12 moontlik gemaak het.

Daar het 15 individue, 64 gemeentes en een sinode bydraes gelewer. Die fonds het ook sewe anonieme bydraes ontvang.

Ons twee grootste bydraes was kop aan kop met NG gemeente Murray van De Doorns wat R13 588,25 by­gedra het en NG gemeente Hoopstad met ’n bydrae van R13 573,20.

Ons wil graag die volgende gemeentes en sinodes be­dank vir hulle bydraes: Wes-Kaapland Sinode, NG gemeente Waterberg, NG gemeente Hoopstad, NG ge­meen­­te Middelburg (Karoo), NG gemeente Ot­tos­dal-Suid, NG gemeente Piet Retief, NG gemeente Eende­kuil, NG gemeente Parow-Noord, NG gemeente Sui­­derstrand, NG gemeente Empangeni, NG gemeente Nu­werus, NG gemeente Franschhoek, NG gemeente Colesberg, NG gemeente Plumstead, NG gemeente Die Vleie, NG gemeente Schweizer-Reneke, NG ge­meen­te Vredendal-Wes, NG gemeente Brandwacht, NG gemeente Paarlberg, NG gemeente Worcester, NG gemeente Migdol, NG gemeente Clanwilliam, NG gemeente Mosselbaai, NG gemeente Vasco, NG gemeen­te Reebok, NG gemeente Jan Kempdorp, NG gemeente Vishoek, NG gemeente Parow-Panorama, NG gemeente Horison-Noord, NG gemeente Strand-Noord, NG gemeente Aurora, NG gemeente Willowmore, NG gemeente Bell­ville-Oos, NG gemeente Rondebosch, NG gemeente Dewetsdorp, NG gemeente Napier, NG gemeente Alkmaar, NG gemeente Park (Oudtshoorn), NG gemeente Murray (De Doorns), NG gemeente Kim­berley-Wes, NG gemeente Deo Gloria, NG gemeente Hartenbos, NG gemeente Klerksdorp-Oos, NG gemeente Lüderitz, NG gemeente Merweville, NG gemeente Goudini, NG gemeente Queenstown, NG gemeente Laingsburg, NG gemeente Pietersburg-Oos, NG gemeente Albanie, NG gemeente Port Nolloth, NG gemeente Welgemoed, NG gemeente Stellastraat, NG gemeente Aliwal-Noord, NG gemeente Kamies­kroon, NG gemeente Tarkastad, NG gemeente Piet Plessis, NG gemeente Genade, NG gemeente Vrystaat, NG gemeente Sanddrift, NG gemeente Ceresvallei, NG gemeente Suider-Strand, NG gemeente Stellenbosch-Noord.

Dankie aan die volgende individue: D Fourie, JJ Hillebrand, JA Koekemoer, IM van der Merwe, JV Kriel, CW Steyn, J de Ridder, PJ Malan, J du Preez, JD Robbert, RB de Vos, J Swart, mnr Burger, CBJ Smit en JH Raubenheimer.

Die oorbetalings na die kinderhuise word einde Maart gedoen. – Conette le Roux