Vier dekades al wen Lebone saam

“Ons leuse is: ‘Saam wen ons in Jesus naam’,” sê Hermien König, vrou van professor Adrio König en projekleier van die Lebone Gemeenskapsdienspunt by die NG Kerk Lyttleton.

“Die hoofdryfkrag vir die ontstaan van Lebone, was om die liefde van Jesus te deel  met vroue wat baie minder as ons het, hulle lewe te verryk en hulle in staat te stel om hulle inkomste aan te vul,” vertel sy. “Ons teikengroep is huisbediendes. Hulle is een van die mees verwaarloosde groepe in ons samelewing.” 

Wat besonders is van hierdie projek, is dat dit al meer as veertig jaar aan die gang is. Hulle maak klere, daar is lees-en-skryfklasse, en sake soos noodhulp, vigs en veiligheid en werkloosheidsversekering kry alles aandag.

“Die werk is nie altyd maklik nie, maar ek kan net juig om saam met onderwy­se­resse en assistente in ’n span te werk. Vir my is dit ’n droomspan,” sê sy.

Die spannetjie wat leer lees en skryf, groet skaam-vrien­delik. Hulle sit saam met hulle onderwyseres, Jo Pelster, om die groot konsistorietafel. Vandag leer hulle alles van rigting.

Hierdie twee uur lange klas elke Donderdag is vir hulle baie kosbaar.

Peti Adam is al 20 jaar by die naaldwerkklas betrokke. Sy help ook af en toe klasgee.

 “Daar is nooit ’n tekort aan idees as daar vir iemand ’n geskenkie gegee moet word nie,” lag sy.

“In my tyd van siekte was hierdie klas my behoud,” vertel Virginia Machaba. Florenca Fele het soveel vaardighede by die klasse aangeleer dat sy met haar werkge­wer se dogter se troue die bruid en die bruid se ma se rokke kon maak. Die klas het ook hulle eie lekeprediker, Emily Ngo­beni. Sy is prediker by Agapé Victorious Worship Church.

Dan is daar die werkloses. Hulle situasie kontrasteer sterk met die aktiwiteit in die saal. Hulle sit geduldig en wag op die verhoog om ingeroep te word vir werkregistra­sie. Daar word probeer om vir hulle werk te kry en vorms word ingevul. Pick n Pay Mall, met wie Hermien ’n oor­een­koms het, voorsien kos, maar groot bedrae moet uit die donateurs se bydraes verhaal word om tekorte aan te vul.

’n  Bonussie: Daar is al van die vroue op daguitstappies geneem. Dit was vir hulle wonderlik. Een van die hoogtepunte was om vir die eerste keer in ’n hotel te eet. Om ’n gas en nie ’n werker te wees nie.

“Halleluja. Hy is baie goed vir ons,” sê Hermien.