Die Lydingsvraagstuk (Teodisee)

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Ds Stefaan de Jager van Humansdorp-Oos skryf:

Die lydingsvraag klink min of meer só: “As God dan ’n liefdevolle God is, waarom is daar so baie haat, dood en lyding in die wêreld en as God dan Almagtig is, waarom doen Hy nie iets aan die sonde en lyding in die wêreld nie?” Dis sekerlik een van die moeilikste vrae in die teologie om te beantwoord.

Dis belangrik om net in ag te neem dat lyding en swaarkry nie voor God se deur gelê kan word nie, omdat dit die vrug van die sondeval is. Ons as mense is hiervoor verantwoordelik. Die vraag bly egter steeds waarom die Here dit nie in sy liefde stopsit nie. Hy het immers alle mag in hemel en op aarde om dit te doen.

Die werklikheid is dat ons nie weet hóékom die Here nie die leed, smart en pyn nou alreeds stop nie. Die groter werklikheid is dat die Here vir ons wys hóé om daarmee saam te leef.

Die werklikheid is die lyding wat nog onverstaanbaar met ons is. Die groter werklikheid is dat hierdie lyding my nie meer van die liefde van God kan skei wat daar in Christus Jesus ons Here is nie (Rom 8:35-39).”

Bettie vertel van die werklikheid van haar seun se dood; haar rumatoïede artritis; haar man wat op 64-jarige ouderdom bankrot gespeel het. Sy het ook nie die antwoord waarom die Here nie hierdie dinge gekeer het nie. Die groter werklikheid is egter haar deel. Sy kyk by die venster uit met sagtheid in haar oë. “Al sou ek oor baie dinge in die lewe twyfel, sal ek nooit twyfel dat die Here my liefhet nie.”

Twee ouers vertel van die verdrinking van hul driejarige kind. Die werklikheid is dat hulle ook nie weet waarom die Here dit nie gekeer het nie. Die groter werklikheid is dat die troos in die Here groter geword het as die vrae en die hartseer.

’n Jong ma maak haar drie kinders alleen groot. Die werklikheid is dat sy ook nie verstaan waarom die Here nie gekeer het dat haar jongste ’n verstandelik gestremde seuntjie is nie. Die groter werklikheid is dat Jesus saam met haar oor haar seuntjie huil soos wat Hy oor die dood van sy vriend Lasarus gehuil het!

Kon God, met respek gesê, dan nie in sy almag ’n ander plan gemaak het om ons te red as sy Seun se lyding aan die kruis nie? Hy kon, maar Hy het nie, dis die onverstaanbare werklikheid. Die groter werklikheid is dat daar deur sy wonde vir my genesing gekom het.