kerksondermure

Vakature: Gemeenteleier – Groepe
Sluitingsdatum vir aansoeke: 14 Mei 2018.


kerksondermure beskik oor ’n vakature vir ’n predikantspos.

Gemeenteprofiel:

kerksondermure is ’n makrogemeente in Centurion en Midstream. Ons is een gemeente wat vanuit twee persele funksioneer. Ons is Bybels-behoudend en eietyds.

Leier se profiel:

Die persoon sal verantwoordelik wees vir die omvattende bestuur van kerksondermure se Groepebediening. Die kandidaat moet oor die volgende eienskappe/vermoë/ervaring beskik:

• ’n Spanspeler.

• Organisatoriese vaardighede.

• Voldoende en toepaslike ervaring in gemeentelike bediening.

• Ervaring en/of begrip van bediening in ’n groot gemeentekonteks.

• Spesifieke ervaring van kleingroepbediening.

Vergoeding:

’n Mededingende pakket sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word.

Aansoeke:

Verskaf asseblief ’n kort CV met ten minste twee referente voor sluitingsdatum.

Onderhoude sal met die kandidate op die kortlys gevoer word.

Ons benodig in 800 woorde jou verstaan van die rol van groepslewe in ’n gemeente en hoe jy so ’n bediening prakties sou organiseer.

Aansoeke kan gestuur word aan: Miriam Muller by mmuller@ksm.co.za

Sluitingsdatum vir aansoeke: 14 Mei 2018.

Vir verdere inligting kontak: Fanie Venter 012 663 2003.

Die gemeenteraad behou homself die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.