NG KERK BARRYDALE, WES-KAAP

Vakature: Bedienaar van die Woord – Vastetermynpos vir drie jaar
Sluitingsdatum: 31 Mei 2018.


GEMEENTEPROFIEL

Barrydale is ’n plattelandse gemeente geleë tussen Montagu en Ladismith op die R62-roete. Die gemeente val binne die Ring van Swellendam en bestaan uit 190 belydende en 36 dooplidmate.

LERAARSPROFIEL

Moet kan aanpas by plattelandse gemeente en gemeenskap. Aktuele prediking, pastorale werk, huisbesoek, ’n lewende belangstelling in jonger mense en kinders en ’n hart vir ouerwordende mense, is vir die gemeente baie belangrik.

WERKSPROFIEL

Artikel 9 van die Kerkorde vorm die basis van die dienskontrak. Spesifieke pligte sal bepaal word in onderhandeling met die kerkraad.

VERGOEDING

R250 000 per jaar (pensioen, medies en reistoelaag ingesluit).

Werkstyd: 75% van die normale werkstyd word vereis.

Pastorie beskikbaar met telefoon vir amptelike gebruik.

Beperking op munisipale dienste onderhandelbaar.

AANSOEK

Enige gelegitimeerde van die NG Kerk is welkom om aansoek te doen. (Proponente, leraars, emeritusleraars tot 67 jaar). Aansoekvorms is beskikbaar by die Skriba, NGK Barrydale, 028 572 1297 of 060 840 3909. E-pos ngkbarrydale@telkomsa.net (Kantoor­ure Maandae, Woensdae en Vrydae vanaf 08:00 tot 11:00).

SLUITINGSDATUM: 31 Mei 2018.

DIENSAANVAARDING: 1 Oktober 2018.

NAVRAE

Ds Willie van Zyl (Huidige leraar) by 082 873 0621.

Fanus Oberholzer by 082 893 1836.

Die kerkraad hou hom die reg voor om, sonder opgaaf van redes, geen aanstelling uit die aansoeke te maak nie.