NG Kerk Ellisras-Wes

Vakature: Leraar
9 Mei 2018 om 23:00.


• DIS BOSVELDWÊRELD HIERDIE!

• GELEË IN DIE NOORDE VAN LIMPOPO, 40 KM VANAF DIE LIMPOPORIVIER.

• MEDUPI- EN MATIMBAKRAGSENTRALES LÊ IN ONS GRENSE.

• ASOOK DIE GROOTSTE STEENKOOLMYN – EXXARO GROOTGELUK.

• DIE GEMEENSKAP BESTAAN UIT BOERE, NYWERHEIDS- EN BESIGHEIDSMENSE.

• HIER IS GOEIE LAER– EN HOËRSKOLE.

• ONS IS ONGEVEER 200 AKTIEWE VOLWASSENES EN 70 KINDERS (0-18).

• DIE KERKGEBOU IS BAIE DOELMATIG. DIE PASTORIE EN ERF IS GERIEFLIK EN RUIM.

• ONS FUNKSIONEER NOU AL HOE MEER OP DIE LIGGAAMSMODEL.

• DAAR HEERS ’N BESONDERSE HARTLIKHEID ONDER MEKAAR.

• INDIEN DIE HERE JOU SO LEI OM JOU GEGEWENS AS KANDIDAAT VIR ONS TE STUUR, SAL ONS DIT WAARDEER EN DIT MET DIE NODIGE LEIDING EN ERNS HANTEER.

• SKRIFGETROUE EN DINAMIESE PREDIKING IS VIR ONS BELANGRIK. STERK LEIDING AAN DIE JEUG EN VOLWASSENES IS PRIORITEIT.

• EFESIËRS 4:11 MOET BAIE AANDAG GENIET – OM ANDER GELOWIGES TOE TE RUS VIR HULLE DIENSWERK.

• LEIERSKAP EN SPANWERK IS BELANGRIK.

• ’N TKVI (TOTALE KOSTE VAN INDIENSNEMING) SAL TYDENS ONDERHAN- DELING AANGEBIED WORD.

• PLUS DIE KERKRAAD SE DEEL VAN DIE NORMALE KERKORDELIKE BEPALINGE BYDRAES.

Skakel gerus met enige navraag Fanie Steyn (Brugleraar) by 082 441 1500.

Stuur jou gegewens voor 9 Mei 2018 om 23:00 aan fsteyn7@gmail.com