NG KERK MIGDOL

Goudland Sinode

Vakature: Vastetermynkontrakpos vir twee jaar (daarna onderhandelbaar) vir leraars of emeritusleraars.
Sluitingsdatum: 15 Mei 2018.


GEMEENTEPROFIEL: Migdol is geleë tussen Schweizer-Reneke en Delareyville in die Noordwes-provinsie. Dit is ’n klein plattelandse gemeente bestaande uit 73 belydende en 3 dooplidmate met 34 besoekpunte.

LERAARSPLIGTE en PROFIEL:

Gewone predikantspligte volgens Art 9 van die Kerkorde.

Begrip en passie hê vir die uitdagings van ’n klein plattelandse gemeente.

VERGOEDINGSPAKKET:

Salarispakket van R156 000,00 per jaar alles insluitend.

Reiskoste vir besoeke buite die gemeentegrense sal vergoed word volgens die tarief soos deur die sinode bepaal.

Pastorie met gratis krag en water word voorsien.

Selfoon vir amptelike gebruik beskikbaar.

SLUITINGSDATUM: 15 Mei 2018.

AANSOEKE: Moet vergesel wees van CV en kontakbesonderhede van twee referente.

Indien kortlys gehaal word, moet kandidate beskikbaar wees vir onderhoud en ’n preek. Moet aanduiding gee van wanneer diens aanvaar kan word.

KONTAKBESONDERHEDE:

Skriba: E-pos: johannesb@nwet.co.za
Sel 083 285 2237.

Oudl Eduard Erasmus: E-pos: eckerasmus@gmail.com
Sel 082 357 9315.

Konsulent: Ds Johan Ekkerd: E-pos: anjo@absamail.co.za
Sel 083 525 7525.