Te klein om gestuur te word?

Klein gemeentes kla soms dat hulle uitgesluit voel in die gesprek oor gestuurde kerkwees: “Ons is so klein, al wat ons kan doen is om te oorleef en die bediening aan die gang te hou. Die groot drome van ’n gestuurde kerk wat ’n impak maak, is nie vir ons nie. Los dit maar vir groot en ryk gemeentes in die voorstede. Hier waar ons bly, het ons geen mag en invloed nie.”

Hierdie aanvoeling is belangrik omdat dit ’n verkeerde diskoers oor gestuurdheid ontbloot. Baie gemeentes dink onwillekeurig hulle gestuurde roeping in die gemeenskap is om vanuit hulle oorvloed en hoër posisie vir ander te gee en te help. Dit is dan dat gelowiges en gemeentes begin dink: Ons is te klein, te arm en te swak om aan onsself te dink as ’n gestuurde gemeente. Ons het skaars genoeg vir onsself, wat nog om vir ander uit te deel.

Die landskap waarbinne die kerk sy gestuurde roeping uitleef, het die afgelope twee dekades dramaties verander. Twintig jaar gelede kon die kerk dalk nog praat en optree vanuit ’n posisie van mag en status, vandag is so iets heeltemal uit pas met die omge­wing. Die tyd vir so ’n houding, hoe goed dit ook al bedoel was, is verby.

Maar eintlik was dit nog altyd uit pas. Die kerk volg Jesus en Jesus het gekom om te dien. Lydenstyd en Goeie Vrydag moet eenvoudig op ons afgee. Jesus is inderdaad Koning van alles, maar die kruis wys vir ons watter soort koning. Hy is nie een wat beïnvloed met mag en status nie, maar ’n koning wat Homself laat kruisig. Hy behaal sy oorwinning in swakheid.

Jesus stuur sy volgelinge (dit is nou ons) om in sy voetspore te volg. Dit beteken dat ons doen wát Hy doen en ook sóós Hy dit doen.

Die tyd wat die kerk die vinnigste gegroei het, was die tyd van die vroegste Christelike gemeentetjies. Hulle was allesbehalwe ryk en sterk, maar hulle het gemaak soos Jesus gemaak het. Daarin lê die krag van ’n gestuurde gemeente. Jesus het gesê: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.” Ons moet Hom ernstig opneem.

Dr Lourens Bosman is die algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.