Vreemdeling in Jerusalem

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Attie Beetge van Stellenbosch skryf:

Die Teologiese Dag by die opening van die Kweekskool was altyd ’n uitstaande geleentheid. Maar dit het nie altyd bestaan nie. Pretoria het toe al lankal ’n Teo­logiese Dag aangebied met die opening van hulle fa­kulteit. Toe ek in 1960 primarius van die Kweekskool was (voorsitter van Polumnia) het ek voorgestel dat ons die Raad van Professore van die Kweekskool versoek om ook so ’n Teologiese Dag in te stel met die begin van die akademiese jaar. Só het dit toe begin.

Begin vanjaar (58 jaar later) het ek vir die eerste keer weer die voorreg gehad om die Teologiese Dag by te woon (want ons woon nou in Stellenbosch). Toe ontdek ek dat ek ’n totale vreemdeling in Jerusalem is. Ek ken niemand nie en niemand ken my nie. Ek was taamlik vroeg daar en het met verwagting uitgesien na ’n paar bekendes. Maar daar was niemand nie. Niemand het my eens gegroet nie. Sporadies het studente ingekom, en ek het baie gou agtergekom dat ons in ’n ander era leef. Haarstyl, kleredrag en geslag het radikaal verander. Ook die kultuur het verander en daarom ook die taal. 

Ek stel aan my gehoorapparate, maar die klank wil nie lekker in my ore kom lê nie. Ek voel skielik geïsoleer. 

Ek hoor nie alles nie, maar wat my hart “hoor” is dat die kerk nie stilgestaan het nie. Die taal, geslag en kultuur is nie meer dieselfde nie, maar dit het wyer geword, dit het uitgekring en alle mense ingesluit. Toe besluit ek: Die kerk moenie verander nie, ék moet ver­ander. 

Maar die belangrikste moet bly, naamlik om dieper te soek na die waarheid; om die Woord van die Here reg te verstaan en om in woord en daad toegewyd aan die Here te lewe. Nie met ’n kritiese beoordeling van die Woord nie, maar  met ’n vaste vertroue en ’n soeke na die Woord as Waarheid. Want dis dié woord wat ons moet verkondig aan ’n stukkende wêreld, om weer hoop te bring.

My professore van destyds het my geïnspireer en ’n passie in my hart gebring vir die evangelie. Dis hierdie selfde evangelie, die ou ou tyding van verlossing en oorwinning wat ek vandag nog verkondig in woord en op skrif. Ek doen dit omdat die liefde van die Here my daartoe dring. Ek glo die dosente van vandag doen dieselfde vir hulle studente.