Die Woord gee en neem lewe

Dr Chris van Wyk van Port Elizabeth skryf:

Die Woord van God is deur die Gees die grootste enkele krag in die lewe. Jesus het dit alreeds in versoe­king verklaar: “Die mens sal lewe van elke woord wat deur die mond van God uitgaan” (Matt 4:4).

Die Woord het egter ’n dubbele uitwerking in die lewe van mense. Wie ag gee op die Woord, sal die ­goeie vind (Spr 16:20). Wie die Woord verag, sal dit ontgeld (Spr 13:13).

Daarom walg dit die Psalmis as hy sien dat troueloses die Woord van God nie onderhou nie (Ps 119:158). Die eis van die Woord is altyd gehoorsaamheid daaraan: “Tot die wet en tot die getuienis!” (Jes 8:20). As mense die Woord nie gehoorsaam nie, het hulle geen toekoms nie.

Die Woord van God gee dus lewe en neem ook lewe. Die Woord is immers onwankelbaar en bring nie net die saligheid vir gelowiges nie, maar vergeld ook elke oortreding op ’n regverdige manier (Heb 2:2; 4:12).

Daarom kan Jeremia van die Woord praat as ’n vuur en die volk as hout. Die Woord sal hulle verteer, omdat hulle nie gehoorsaam is aan wat die Woord sê nie (Jer 5:14; 23:29; 19:3).

Daarom dat Paulus so dringend aandring by die Korintiërs om die Woord te gehoorsaam en om van al die heimlike dinge wat skandelik is, afstand te doen. Hy roep hulle op om nie listig te wees nie.

Veral nie deur die Woord van God te vervals nie. Die Woord moet toegelaat word om die waarheid aan die lig te bring sodat almal daarvolgens kan leef (1 Kor 4:2).

Vir gehoorsames gebeur die wonder dat deur die Woord “die liefde van God waarlik volmaak word” (1 Joh 2:5). Vir ongehoorsames word die Woord ’n steen des aanstoots (1 Pet 2:8).