Hatfield se kerke en skoonmakers vat hande

Op Menseregtedag vat studente uit drie kerke – die NG ge­meen­te Universiteitsoord, die Elim Full Gospel Church en St Wilfred’s Anglican Church – hande met die skoon­makers en sekuriteitsmense van die Hatfield City Improvement District. Dis ’n vennootskap van besighede wat help om hulle omgewing skoon en vei­lig te hou.

Eerw Grant Thistlewhite, predikant by St Wilfred’s, vertel eers dat die drie ker­ke nou saamwerk om eenheid in ver­skeidenheid te vier. Hulle hou gesamentlike dienste waar elkeen van die ver­teenwoordigers van die kerke kans kry om ’n inset te lewer. Op die 18de April kuier hulle saam tydens ’n straatbraai. Die idee is nie dat hulle by mekaar se kerke moet aansluit nie, maar dat hulle deur hulle samewerking God vol­uit belewe.

Hierdie dag is daarop gemik om er­ken­ning aan die skoonmakers van die om­gewing te gee. Hoe sou Hatfield se strate lyk as hulle nie elke dag kom op­ruim het nie? Maar dit het ook ’n ander doel: Daar is ’n behoefte vir die kerk om leiding te neem om grense oor te steek en sodoende deel te hê aan ’n transfor­ma­sieproses.

Ds Jana de Lange en ds Frits Snyman verteenwoordig Universiteitsoord en past Immanuel Landman die Elim Full Gospel-kerk.

Die bymekaarkomplek is op Universiteitsoord se parkeerarea. Daar is sowat 80 mense uit alle groeperinge bymekaar. Jana lei kenmekaar-speletjies waar­aan almal met groot ywer deelneem. Miané Swanepoel, ’n BSc-student in Mensfisiologie, Genetika en Siel­kun­de, is baie entoesiasties oor hierdie byeenkoms. “Die jonger geslag het ’n be­wust­heid van verantwoordelikheid teen­oor die gemeenskap,” sê sy.

Die studente en skoonmakers gaan in klein groepies uit. Jana vertel van een van die getuienisse wat gelewer is. ’n Meisie het slegs bewus geword van ’n ander een wat huil toe iemand al ’n rukkie met haar gepraat het. Dit het haar diep geraak en sy het besef dat ’n mens nie so besig moet wees dat jy ’n ander se leed nie raaksien nie.

“Die studente se wêrelde het verbreed as gevolg van die interkulturele er­varing,” sê Immanuel. Hy haal aan uit 2 Korintiërs 5:17-21 waarin Paulus instruksies gee omtrent die bediening van versoening. Immanuel benadruk dat Jesus deur die bediening van ver­soe­ning ’n praktiese werklikheid in die gemeenskap word.

Na ’n paar uur waarin daar vlytig gewerk word, is die flukses honger. En daar wag ’n lekker verrassing: hambur­gers, skyfies en koeldrank. Saam eet is mos van vroeg af ’n manier waarop die kerk bande bou.