As twee gemeentes die Bybel saam lees

THE (IM)POSSIBILITY OF FORGIVENESS
Deur Dion Forster
Uitgegee deur SUN Media


Daar was dalk ’n tyd toe baie van ons gedink het, of dalk gehoop het, dat ons ’n toekoms kan ingaan waar ons die verlede kan vergeet. Hierdie tyd is waarskynlik vir goed verby. Dion Forster se The (im)possibility of forgiveness is een van die resente pogings om die kerk in Suid-Afrika te help om oor die toekoms te dink op ’n manier wat die ver­lede ernstig opneem.

Forster is ’n Metodiste-predikant en dosent in Sis­tematiese Teologie aan die Universiteit Stellen­bosch. The (im)possibility of forgiveness is sy tweede dok­to­rale tesis. Die navorsing het begin na aanleiding van ’n versoek van twee Metodistegemeentes in Somerset-Wes. Twintig jaar na die einde van apartheid kyk hierdie twee gemeentes die realiteit in die oë: Hulle leef ’n kort afstand van mekaar, binne dieselfde tradisie, maar as gemeentes wat steeds onderskeidelik hoofsaaklik uit wit en swart lidmate bestaan. Hulle Christelike verbeelding los hulle met vrae hieroor, maar die praktyk van kerklike lewe verander nie so maklik nie. Dis ’n probleem wat die meeste lidmate en predikante van die NG Kerk sal ken.

Die navorsing analiseer wat gebeur as Christene Bybeltekste saam lees met die bekende Wandel-in-die-Woord-benadering. Dit kyk na wat nodig is vir so ’n ontmoeting om ’n konstruktiewe uitkoms te hê – in hierdie geval ’n uitkoms waar mense nader aan mekaar kom en by mekaar leer oor vergifnis.

Sulke ontmoetings bly ’n uitdaging vir die kerk in Suid-Afrika en iets wat veel meer aandag moet kry in die jare wat kom. Hierdie boek bly egter ’n doktorale tesis. Die interdissiplinêre karakter veroorsaak dat daar verskeie teoretiese hoofstukke is om die verskillende aspekte van die proses te verdedig. Sonder ’n spesifieke belangstelling in hierdie teoretiese oorwegings gaan die grootste deel van die boek moeilik lees.

Die boek bevestig belangrike punte oor Bybellees saam met mekaar. Waar ons sit, vorm hoe ons die Bybel lees. Dit maak saak saam met wie ons die Bybel lees. As ons die Bybel saam lees, kan dit ons help om ons verlede beter in die oë te kyk en nader aan mekaar te beweeg. Forster se be­vinding is dat wit en swart Christene ver­skillende idees oor vergifnis het. Nadat hulle egter saam die Bybel gelees het oor vergifnis, kan hy aandui dat almal se idees oor vergifnis verbreed het deurdat hulle aspekte van ander se Bybel-lees deel van hul eie interpretasie kon maak.

Ds Cobus van Wyngaard is voltyds dosent in Sistematiese Teologie aan Unisa en deeltyds predikant van die NG gemeente Pretoria.