Maties bedank internasionale studente-bediening

Ds Jurie Goosen en sy vrou Magdaleen se bediening aan internasionale studente op Stellenbosch het onlangs voor 400 gaste ’n besondere erkenning van die Universiteit Stellenbosch (US) ontvang.

Dit het gebeur by ’n geleentheid waar ’n kwarteeu van formele internasionale aktiwiteite aan die US gevier is as deel van die universiteit se eeufeesviering.

Internasionale aktiwiteite aan die universiteit kan teruggevoer word tot 1993, toe die Kantoor vir Internasionale Betrekkinge gestig is. Van die byna 4 500 internasionale studente wat tans daar studeer, is die meeste nagraadse studente.

By die geleentheid is 25 individue vereer vir hul bydraes tot die werk van die internasionale kantore op die drie US-kampusse. In sy toespraak het prof Wim de Villiers, rektor en visekanselier, erkenning verleen aan personeel, studente en vennootinstellings se bydraes tot en ondersteuning van internasionalisasie aan die US.

Die internasionale studentebediening het ook erkenning ontvang as n plaaslike instansie met n besondere impak op die Stellenbosch-kampus.

Proff De Villiers en Hester Klopper, viserektor, het n sertifikaat aan Jurie en Magdaleen oorhandig vir “hul jare lange ondersteuning van die eggenote(s) en gesinne van internasionale studente, besoekende akademici en internasionale postdoktorale studente deur middel van weeklikse aktiwiteite, individuele ondersteuningsintervensies en hulp om hulle met die breër Stellenbosse gemeenskap in verbinding te bring”.

Jurie en Magdaleen sê hulle is opreg dankbaar vir God se getrouheid en die ondersteuning en bydraes van donateurs en gemeentes tot hul geloofsbediening. Hulle is verder dankbaar teenoor Helderberg Uitreik vir hulp met infrastruktuur en Stellenbosch-Moedergemeente vir gratis lokale en n kantoor.