Salem, ’n Bybelse tuin wat vernuwe

Teen die Paarlberg is daar ’n Bybelse tuin wat help om ’n mens se verstaan van verskeie Bybelverhale aan te vul. Ds Toit Wessels neem groepe op toere deur die tuin. Jacobie M Helena vertel van so ’n toer wat sy bygewoon het.


Die Hebreeuse woord “Salem” het verskillende betekenisse. Dit beteken onder meer “om veilig te maak”, “om heel en goed te maak” en “om te vernuwe”. Hoe gepas, want dít is presies wat ’n mens by Salem Biblical Garden (Salem) in die Paarl beleef.

Mari van der Spuy, wat saam met haar man Spikes die opsigters van dié unieke tuin is, vertel die storie van Salem.

“Mnr Jack Carstens, die eienaar van Salem, het in Israel by die ambassade gaan werk. In dié tyd het hy en sy vrou in Israel rondgereis. Hulle het al die bekende plekke besoek. Hy het die geestelike inspirasie gekry en homself voorgeneem dat wanneer hy na Suid-Afrika terugkom, wil hy iets saambring van wat hy daar gesien en beleef het. Hy soek toe die geskikte stuk grond, want die grond moet ’n berg en baie olyfbome hê. Nadat mnr Carstens hierdie grond gekoop het, het hy eerste met die tuin begin. Iemand het die tent om as ’n aanbiddingsplek te dien, geskenk. Ons het die piek-niekplekke ingerig en daarna is die kiosk gebou.”

Salem bied ’n reeks aktiwiteite aan. Mense kan in die tuin deur die Bybel reis, die gebedspad teen die Olyfberg op vir refleksie en gebed loop, Bybelse maaltye bywoon, piekniek onder die wilde olyfbome hou en bergklim in die Paarlberg Natuurreservaat,” vertel Mari entoesiasties.

Hoe Mari en Spikes by Salem betrokke geraak het, is óók ’n geloofstorie.

“Dit was absoluut ’n antwoord op ’n gebed. Ek en Spikes het in ’n posisie beland dat die plek wat ons gehuur het onder ons uitverkoop is. Ons pensioen was toe te min om ’n ander plek te kry. My oudste seun het op hierdie plaas gewerk en gesê ons kan na hom toe kom. Nadat ons seun die plaas verlaat het, het mnr Carstens ons gevra of ons hier kan aanbly. Dít is vir ons só ’n seën,” vertel Mari.

Ds Toit Wessels en die groep kinders by die altaar waar die verhaal vertel word van Abraham en Isak en die offer wat voorsien is.

Mari, ’n NG lidmaat wat al op ’n paar kerkrade gedien het, vertel dat Jack gewonder het hoekom daar nog nie mense van die NG Kerk die tuin kom besoek het nie. “Ek het vir hom gesê hy moet net geduldig wees en wag. Die Here sal ook iemand van die NG Kerk stuur. En toe stuur die Here vir ds Toit Wessels, predikant by die NG gemeente Agter-Paarl, na Salem.”

Mari beklemtoon verder: “Salem is ’n plek vir alle gelowiges. Dit maak nie saak watter kerk of geloof nie. Dit is ’n aanbiddingsplek. Ek glo dat as jy met die regte gesindheid na Salem kom om die Here te aanbid, is Salem ook vir jóú. Salem gaan daaroor om in die stilte die Here te dien.”

Toer deur Salem

Salem is vandag egter nié so stil en rustig soos dit gewoonlik is nie. Vandag neem Toit ’n groep laerskoolkinders van die NG gemeente Wellington-Noord op ’n reis deur die tuin. ’n Mens kom gou agter dat ’n toer deur Salem nie bloot ’n toer deur ’n tuin is nie, maar deur die Bybel.

Die eerste stop in die tuin is by ’n mosaïekkunswerk van ’n boom. Die boom staan sentraal in die kunswerk en rondom die boom ’n voël, blomme en ’n hand wat ’n vrug vashou. Toit verduidelik dat hierdie kunswerk Genesis 1 – 3 uitbeeld. Die gesprek brei uit en hy vra die kinders waar bome orals in die Bybel voorkom. Daar word gesels oor Moses by die brandende bos, Saggeus wat in die boom geklim het en die boom van Psalm 1 wat by waterstrome geplant is.

Ons stap verder na ’n altaar. “Die altaar is ’n weerspieëling van die offerande op Moria waarvan daar in Genesis 22 vertel word,” sê Toit. By die altaar vertel Toit vir die kinders van Abraham wat bereid was om sy seun, Isak, te offer. Hy gesels verder oor verskillende tipes offers wat in die antieke tyd voorgekom het.

Volgende stap ons na ’n standbeeld van Moses wat die slang op n paal in die woestyn na bo lig. Eksodus 20, Numeri 21:4-9 en Johannes 3:14-16 kan saam met hierdie beeld gelees word. Nadat Toit oor die figuur van Moses gesels het, lees hy uit Johannes 3:14-16 voor. Toit vertel vir die kinders dat God die wêreld so lief gehad het dat Hy vir Jesus gestuur het om ons te red.

By drie kruise teen die hang van die Paarlberg word die verhaal van Golgota lewendig as ds Toit Wessels dit vir die kinders vertel.

Die vyfde stop is by ’n grot wat vol kleikruike is. Toit vertel die storie van die skaapwagter wat die Dooie See-boekrolle by Qumran ontdek het. “Dit is ’n hele biblioteek van geskrifte wat ooreenstem met ons Bybel en ons help om opnuut te besef hoe kosbaar die Bybel is,” vertel Toit.

Die groep stap verder na ’n standbeeld van Dawid wat deur Samuel gesalf word. Toit vertel die storie van Dawid in 1 Samuel 16:1-13 wat deur God uitverkies is om die volgende koning te word. Hy gesels ook met die kinders oor die Psalms en hoe waardevol dit vir ons alledaagse geloofslewe is.

Ons beweeg intussen na die Nuwe Testament en staan by ’n veelkantige struktuur stil. Die verskillende hoeke van die struktuur beeld vyf stories van Jesus uit. Toit gesels met die kinders oor Jesus wat op die water geloop het, Jesus wat die kindertjies na Hom genooi het, Johannes die Doper wat vir Jesus in die Jordaanrivier gedoop het, Jesus wat sy dissipels se voete gewas het en Jesus wat die blinde man gesond gemaak het.

Volgende stap ons na ’n oop area waar daar drie prominente kruise staan. Toit gesels oor Paasfees wat om die draai is en watter betekenis Lukas 23:33-43 het as ’n mens dit by die kruis sit en lees. Nadat hy oor die vernedering en lyding van Jesus aan die kruis gepraat het, beweeg ons aan na die uitbeelding van die oop graf. Toit verduidelik hoe antieke grafte gewerk het en dat die klip voor die graf weggerol is omdat Jesus opgestaan het.

Ons beweeg na losstaande antieke pilare wat ’n herdenking van die gemartelde apostels weerspieël.

Volgende besoek ons ’n kunswerk wat Handelinge 2:1-10 uitbeeld. Toit vertel vir die kinders die storie van Hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees. Ons loop verby ’n klei-uitbeelding van die verhaal van die verlore seun op pad na die laaste stop van die toer – die replika van ’n argeologiese terrein.

Toit sluit die toer af deur meer van argeologie in Israel te verduidelik en hoekom dit belangrik is om meer te leer oor die antieke wêreld waarin die Bybel geskryf is.

“Argeologie is vir ons baie kosbaar omdat dit die stories van die Bybel só inkleur dat ons dit beter kan verstaan,” sê Toit.


’n Tuin wat ‘vernuwe’

Nadat Toit die Bybelse tuin ontdek het, het hy besef watter kragtige hulpmiddel dié tuin vir kinder- en tienerbediening kan wees.

“Ek het gereeld verby die bordjie van Salem Biblical Garden gery aangesien die tuin slegs 1,2 km van die Agter-Paarl se kerkgebou is en was nuuskierig oor wat die plek is. Ek besluit toe verlede jaar om een middag hier in te ry en nadat tannie Mari my op ’n toer deur die tuin geneem het, het ek die waarde van die tuin vir die bediening besef,” vertel Toit.

Die toer van vandag is die vierde toer wat Toit in die tuin aanbied. Hy het al toere vir kinders, tieners en belydenisklasse aangebied én selfs predikante van die Paarlse ring deur die tuin geneem. “Hierdie tuin help mense om die Bybel in te kleur en beter te verstaan. Die kinders wil nie net elke Sondag by die kerk sit nie. Ongelukkig het ons ook nie altyd die taal om vir hulle die Bybel te verduidelik nie. Ek bring graag eerder die kinders hiernatoe en praat hier met hulle terwyl hulle die verskillende simbole en uitbeeldings kan sien en ervaar,” gesels Toit.

Spikes en Mari van der Spuy, opsigters van die Bybelse tuin, by die mosaïek waar die toer deur die tuin begin.

Toit vertel tydens die toer nie net vir die kinders ván die Bybel nie, maar hy lees ook úit die Bybel.

“Hulle sien die ooreenkomste tussen die teks, die simbole en tekens in die tuin. Die aard van die toer hang natuurlik ook af van die toergroep se ouderdom, maar watter kragtige hulpmiddel is die tuin nie as jy die belydenisklas voor die kruis in die natuur kan laat sit en byvoorbeeld Lukas 23:33-43 by die kruis saam met hulle lees nie! Ek het hierdie jaar op Goeie Vrydag die gemeente uitgenooi om saam met my negeuur voor die kruise te kom sit. Dit was ’n baie spesiale ervaring,” vertel Toit opgewonde.

Mari beaam dat Salem ’n spesiale plek is. “Salem is ’n plek wat geken word aan die diversiteit van mense wat die tuin besoek. Mense van álle rasse, klasse, ouderdomsgroepe, denominasies en gelowe besoek die tuin. Einde Maart het daar twee dames hul verjaarsdae in die tent kom vier – die een het 94 geword en die ander een 97. En wat ’n absolute fees was dit nie! As mense nie geloof, liefde en vrede hier op Salem kan vind nie, dan weet ek nie waar hulle dit gaan vind nie.”

Toit beaam: “Persoonlik herinner die tuin my aan die hele reis van mense van en in die Bybel. Mense, soos ek, wat na hul eie verstaan van God op soek is. Die tuin is my eie Volmoed-retraitesentrum 1,2 km weg van my kerk. Die plek waar ek stap om te dink, te skryf en stil te word. Die plek waar ek elke keer voor die drie leë kruise of die leë graf opnuut iets van God ontdek. Die laaste keer wat ek deur die tuin geloop het, het die uitbeel-ding van die verlore seun en die pa se hand wat so na die seun uitgestrek is, my geraak. ’n Plek wat vernuwe.”