‘So, wat is God se wil vir my lewe?’

GOD SE WIL VIR JOU LEWE – 31 STUDIES OOR HOE JY IN PAS MET GOD KAN LEEF
Deur Stephan Joubert
Uitgegee deur Christelike Uitgewersmaatskappy, 2017
Resensie deur Hanneke Janse van Vuren


Is die wil van God ’n raaisel of is dit nie? Of dit nou is om te vra na God se wil in terme van werk, familie, in tye van siekte, of hoe-kom daar swaarkry en lyding in die wêreld is as God ’n goeie God is.

Stephan Joubert is in hierdie boek van mening dat ons wêreld en sommige kerklikes té hipoteties geraak het oor die vraag na die wil van God. Hy noem dat daar dan ook dikwels stellings gemaak word soos: “Toemaar, jy sal later verstaan”, of “daar is ’n doel met alles”. Joubert stel dit duidelik dat God nie ’n hemelse planmaker is wat ons elkeen se lewe so haarfyn uitbeplan het en dan van ons verwag om ons lewe daaraan te wy om dié plan te ontdek en dan te implementeer in ons eie lewe nie. Nee. Joubert stel dit so: “God se wil is nie ’n raaisel, of ’n vraag, of ’n hipotetiese plan nie ” (bl 14-15). Die leser word ook nie lank aan ’n lyntjie gehou nie – want die antwoord is beskikbaar met die intrapslag: “God se wil vat altyd grond in verhoudings” (bl 15).

Die boek is só saamgestel dat dit veeldoelig is – as leesboek en Bybelstudiegids. Deel een is ’n goeie bron vir die persoon op soek na wat dit beteken om in ’n verhouding met God en ander mense te leef as deel van God se familie. Die gedeelte word uitgepak in vyf verskillende Bybelgefundeerde familiereëls wat dien as riglyn vir ons verhoudings: Doen goed; vat teenstand; wees heilig; wees dankbaar en leef vrygewig. Deel een sluit af met 12 vensters betreffende God se wil wat Joubert aanbied as verdere waarhede oor God se wil in die vorm van kort, maklik verteerbare gedagtes.

Deel twee bevat 31 Bybelstudies oor die wil van God wat die leser op reis neem deur ’n aantal Bybelgedeeltes, veral deur die boek van Openbaring wat mense dikwels laat kopkrap.

Alhoewel Joubert duidelik sê dat die Bybel nie ’n vraag-en-antwoord-boek is nie, meen hy God se wil word genoegsaam in sy Woord bekendgemaak en kan slegs uitgepluis word deur die toegewyde bestudering daarvan.

▶ Ds Hanneke Janse van Vuren is ’n predikant by die NG gemeente Somerset-Oos.