NG GEMEENTE MONTANA

VASTETERMYNPOS VIR LERAAR (3 JAAR)
Sluitingsdatum: 11 Mei om 13:00

Alle gelegitimeerdes van die NG Kerk tussen die ouderdom 30 tot 40 jaar word genooi om aansoek te doen.

GEMEENTEPROFIEL:

Die NG Gemeente Montana is ’n voorstedelike gemeente in die noorde van Pretoria en deel van die Noordelike Sinode van die NG Kerk. Daar is tans ongeveer 4 000 lidmate in die gemeente waarvan 1 083 tussen die ouderdom van 25 en 50 jaar is. Die leraarspan bestaan uit 5 persone waarvan een tans ’n vakature is.

PROFIEL EN TAAKOMSKRYWING VAN DIE KANDIDAAT:

  • Tussen 30 en 40 jaar oud wees.
  • Passievol oor die Woordbediening.
  • Iemand wat strategies, doelgerig en innoverend binne spanverband kan werk.
  • Beskik oor tegnologiese en administratiewe vaardighede.
  • Van die kandidaat word verwag om te fokus op die geloofsvorming van lidmate tussen die ouderdom 25 tot 50 jaar.
  • Gesinsbediening sal die kern van hierdie bediening vorm.
  • Die inisiëring en bestuur van kleingroepe in die gemeente.

VERGOEDING:

Die totale koste van indiensneming (TKVI) is onderhandelbaar met die gemeenteraad volgens die riglyne van die Noordelike Sinode.

AANSOEKE:

Belangstellendes kan ’n aansoekvorm aanvra van gembes@ngmontana.co.za. Let wel dat die sluitingsdatum vir aansoeke 11 Mei om 13:00 is. Voltooide aansoekvorms moet dus vóór hierdie spertyd ontvang word.

NAVRAE: Ds Johan Scholtz, Kontaknommer 082 641 5983 of gemeenteraadvoorsitter, Herman Taljaard 083 449 6900.

Die gemeenteraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die beskikbare aansoeke te maak nie.