Dit is weer tyd vir Kerkspieël

Die jaar 2018 is weer ’n belangrike jaar vir navorsing in die NG Kerk, sê prof Kobus Schoeman, voorsitter van die Taakspan Navorsing wat die gemeente-opname Kerkspieël in die NG Kerk doen. Kerkspieël het in 1981 as ’n kerksensus begin. Dié gemeente-opname word elke vier jaar gedoen en vanjaar is die 11de opname van die aard.

’n Volledige opname word weer onder al die gemeentes van die NG Kerk gedoen. Dit geskied deur middel van die “Gemeentevraelys 2018”.  Die doel van die vraelys is om n beeld van elke gemeente se huidige bedieningspatroon en situasie te kry en daarom is elke gemeente se inset baie belangrik.

“Die waarde van die vraelys is dat dit vir die kerk en sy leierskap, op verskillende
vla­k­­­­­­­­­­­­ke­, ’n beeld gee van patrone en tendense in die kerk. Dit help om te verstaan waarmee ons besig is en behoort te wees,” sê Schoeman.

Die 2014-opname het byvoorbeeld gewys dat daar meer lidmate ouer as 60 jaar in die kerk is as jongmense onder die ouderdom van 16 jaar. Ook dat ongeveer ’n derde van die lidmate op ’n Sondag ’n erediens bywoon en dat die meeste van die gemeentes besig is met ’n bediening wat sterk op instandhouding fokus. ’n Belangrike vraag is hoe die tendense van 2014 tot 2018 verander het.

Die vraelys gaan vir die eerste keer digitaal (aanlyn of per e-pos) versprei en ingevul word en behoort gemeentes in Mei te bereik. Rig asseblief alle navrae aan Ester Steyn by kerkspieel@ngkerk.org.za. Die vraelys word deur die leierskap van die gemeente ingevul en digitaal teruggestuur.