Soek met volle oorgawe na sy wil

WR Haan skryf:

Na aanleiding van Nadia Marais se skrywe “Die goeie nuus van die evangelie” is daar vele benaderings om die kompleksiteit van sulke vrae se oorsprong te probeer verstaan. Ten spyte van die paternalistiese benadering hieronder is dit ’n lomp poging waarmee die skrywer worstel.

Die begrip “lyding” is omvattend, maar kan dalk opgesom word as “die verlies van iets kosbaars”. Vir elkeen kan dit iets anders wees, maar hier fokus
dit op God. As almagtige alomteenwoordige word sy lyding reeds van voor die skepping gedemonstreer in die wete dat die hele skepping onderwerp word
aan lyding vir solank dit bestaan. Sy lyding hou ook nie op met die nuwe aarde nie, sy Vaderhart ly oor die verlorenes hierna. Is daar groter lyding as dit?

Die goeie nuus van die evangelie is Christus se lyding en verlossing van sondaars. En soms haak ons vas daarby, en besef nie dat Hy gekom het om die mens se ongehoorsaamheid aan God se wil om te draai na die Seun van die mens se gehoorsaamheid aan God se wil nie.

Hieruit kan afgelei word dat God se wil verhewe is bo sy lyding. Ooreenstemmend is sy wil verhewe bo menslike lyding. Jesus het aan ons kom demonstreer wat gehoorsaamheid aan God se wil beteken. Dit gaan nie oor Hom nie, dit gaan oor sy Vader se wil.

Met geloof in ’n almagtige, alomteenwoordi­­ge, ewige God kan lydendes nie anders as om met totale oorgawe te soek na sy wil nie, om coram Deo te lewe in die verwagting om te kan verstaan, en dat Hy in sy genade sy wil so sal openbaar dat ons getroos sal word.