Wetenskap en Bybel

James Maré skryf:

n Mens kan seker nie ds Marius Schoombie (“Die vraag hoe God teenwoordig is”, Kerkbode, 16 Maart) kwalik neem as hy die stellings maak wat hy in sy artikel maak as ’n mens in gedagte hou wat die nuwe gedagtelyn binne die NG Kerk is nie.

Die stellings wat hy maak is nogal skrikwekkend as ons dit beskou in die lig van die teologie van so 40+ jaar gelede toe die Bybel nog beskou was as die onfeilbare Woord van God en nie as “mensewoorde oor God” nie. Wat ’n fenomenale omwenteling het daardie (toe modernistiese) beskouing nie veroorsaak nie!

Ek wil graag reageer op die volgende stellings wat hy maak:

a)“En ek besef dat as ek werklik vir God wil ken, ek die wetenskap ernstig moet opneem.”

Die “wetenskap” wat hy hier na verwys, is nie die empiriese wetenskap nie, maar die sg “historiese” en evolusionistiese “wetenskappe” – wat hoofsaaklik op filosofiese beredenerings neerkom wat primêr daarop gemik is om God uit die scenario te laat.

b)“ʼn Fout oor die skepping sal lei tot n fout oor God. Wanneer ons dit wat wetenskaplikes vir ons leer oor die kosmos, nie ernstig opneem nie, maak ons foute oor wie God is. Dan skep ons vir God na ons beeld.”

Hierdie stelling is baie sterk, en die ironie van die saak is dat die eintlike betekenis van sy stelling 100% korrek is as ons nie aanvaar dat die Bybel die onfeilbare Woord van God is en dat God wel die aarde geskep het soos Hy dit in Genesis vir ons beskryf nie.

Die kern van sy probleem is egter dat indien jy aanvaar dat die “moderne wetenskap” die Bybel verkeerd bewys het en dat die oerknal die skepper was en nie God nie, dan skep jy verseker vir jou ’n god na jou beeld in stede daarvan dat jy toelaat dat die God van die Bybel Homself ten volle aan jou openbaar in sy Woord. Dan het jy geen antwoord op die vraag “Waarom moes Jesus aan die Kruis sterf om ons te red as God nie in staat was om in die eerste plek n wêreld wat volmaak en sonder dood, pyn en lyding was, te skep nie?

As ons dan eers ná miljoene jare van dood, pyn en lyding deur middel van evolusie toevallig op die toneel verskyn het, watter reg het God dan om aanspraak te maak op ons lewens en toewyding aan Hom?

Ek vertrou dat ds Schoombie aan my Skriftuurlik sal verduidelik watter pilare die “wetenskap” bied om die Bybel se weergawe te kelder.