NG GEMEENTE GANSBAAI

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 31 Julie 2018

Die NG gemeente Gansbaai wag aansoeke in van toepaslike gekwalifiseerde NG leraars om hierdie pos te vul, ouderdom 35 jaar en jonger.

Gemeenteprofiel: Gansbaai is ’n plattelandse gemeenskap in die Wes-Kaap, geleë 40 km vanaf Hermanus. Die gemeente bestaan uit 2 333 belydende lidmate en 247 dooplidmate wat in ses streke verdeel is: De Kelders, Gansbaai, Kleinbaai, Franskraal, Pearly Beach en Baardskeerdersbos.

Pligte: Soos omskrywe in Kerkorde Artikel 9.

Vergoeding en voordele: Onderhandelbaar met inagneming van die sinodale riglyne.

Aansoeke: Kan gerig word aan die kerkraad van Gansbaai by ngkgansbaai@telkomsa.net

Die CV moet vergesel wees van drie name en kontakbesonderhede van die drie verwy-sings. Aansoekers wat psigometriese toetse deurloop het, kan dit insluit by die aansoek.

Kandidate op die kortlys moet beskikbaar wees vir onderhoude.

Sluitingsdatum: 31 Julie 2018. Diensaanvaarding: 1 Januarie 2019.

Navrae: Ds Willie Kotze 028 3840377 of Wilna Swanevelder(Skriba) 028 384 0510.

Die kerkraad behou homself die reg voor om nie n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.