‘Ek is’ – die verskil

EK IS DIE VERSKIL
Deur Malan Nel
Uitgewer: Christelike Lektuurfonds
Resensie deur Elzanne van der Westhuizen


Malan Nel, bekende gemeentebou-teoloog, begin hierdie boek oor prediking deur te sê: “Ek skryf as een van die mense oor wie ek skryf.” Aangesien ek self ’n predikant is, het ek die persoonlike wyse waarop hy hierdie kwessie benader en die ongemaklike vrae vra oor die stand van prediking in ons kerk, waardeer.

Hy begin in hoofstuk een om sy metodiek en bedoeling uiteen te sit – dit is duidelik dat hy erns gemaak het met sy nadink oor hierdie saak en om hierdie manuskrip aanmekaar te sit. (Die etlike bladsye van verdere leeswerk oor elke hoofstuk, getuig ook hiervan.)

Hy pak dan die bul by die horings en begin in hoofstuk 2 getiteld “‘Ek’ is die verskil” met die baie moeilike kwessie van persoonlikheid: Speel predikers se persoonlikheid ’n rol in hulle prediking? Nel se slotsom: verseker.

Hierna skuif hy oor na die meer persoonlike kant van persoonlikheid: ons storie. Hoe oop behoort predikers te wees op ’n kansel?

Daarna gaan hy voort na die inhoud van prediking, waarin hy glo dat “liefde, geloof en hoop” dié belangrikste inhoud behoort te wees in preke. Hy kyk dan ook na kwessies soos kreatiwiteit en die uiteenlopende voorbeelde van goeie prediking wat ons in die geskiedenis van die kerk vind. Hy dink ook na oor hoe ons moontlik moet kyk na die toerusting van toekomstige predikante vir dié belangrike werk, júis oor die invloed wat dit op die gemeente het – al dan nie.

Soos ek genoem het, het hierdie boek vir my ongemaklik begin, maar tog sinvol ontvou soos ek aangegaan het. Dit het my verseker gehelp om na te dink oor prediking in die kerk oor die algemeen, maar veel meer om na te dink oor my eie prediking.

Nel eindig sy boek met die hoofstuk getiteld: “‘EK IS’ die verskil”. In hierdie hoofstuk is die slotsom dat indien God die deurslaggewende is in die prediking, sal dit slaag as “preek” en nie bloot as kommunikasie nie. Hoe word “EK IS” die kern van die prediking? Nel se slotsom: verhouding. Die prediker se verhouding met die God wat omgee vir alles en almal – die God wat kies om Godself te openbaar deur verhoudings.

Die waarde van hierdie boek vir elke predikant is om ’n paar belangrike, kritiese vrae oor onsself en ons prediking te vra en na te dink, maar die belangrikste vraag van almal: Is “EK IS” die verskil in my prediking?

▶ Ds Elzanne van der Westhuizen is predikant by NG Welgelegen in Stellenbosch.