Hoëveld besoek Swaziland

Gedurende die eerste week van Maart het ’n groepie predikante van die NG Sinode Hoëveld Swaziland besoek.

Die Sinode Hoëveld, tesame met Goudland en die Oostelike Sinode, het ’n lang geskiedenis van betrokkenheid in Swaziland (of die Koninkryk van eSwatini soos dit deesdae bekendstaan). Reeds in 1969 (byna 50 jaar gelede) het die destydse Sendingsekretaris van “Suidstreek Sinode”, dr CH Badenhorst, die wens uitgespreek dat hulle betrokke wil wees in die sending-arbeid in Swaziland. Met hierdie onlangse besoek aan Swaziland, wou die leraars self weer kom kyk hoe die werk oor die afgelope aantal jaar gevorder het.

Visueel het die Swaziland Reformed Church aansienlik verander. Primitiewe rondawels of moddergeboutjies waar eredienste vroeër gehou is, is intussen vervang met netjiese kerkgeboue van steen en beton.

’n Kerk wat vroeër bitter min indruk gemaak het, het ontwikkel in ’n geloofsgemeenskap wat oral erken word, nie as gevolg van sy swierigheid nie, maar omdat dit bekend is as ’n plek vanwaar die plaaslike gemeenskap gehelp word.

Dr Arnau van Wyngaard, leraar van die Shiselweni-gemeente, gee meer inligting oor hulle werk aan ’n groepie leraars van die NG Sinode Hoëveld. Foto’s verskaf

Gemeenskapsleiers, soos die hoofmanne en parlementslede, ontmoet gereeld met hierdie kerk om saam te werk om die liefde van Christus meer sigbare gestalte te gee in Swaziland.

Die groep leraars van Suid-Afrika het ’n aantal van die preekpunte van die kerk besoek. Omdat die besoek gedurende die week plaasgevind het, kon hulle nie eredienste bywoon nie, maar hulle het wél gesien hoedat hierdie gemeentes deur die week dien as plekke waar meer as 500 kwesbare kinders daagliks gekookte etes kan kry. Hulle kon sien hoedat die kleuterskole wat aan die kerk gekoppel is, besig is om kinders se lewens positief te verander.

Hulle het ook die geleentheid gehad om met sommige van die leiers van Shiselweni Home-Based Care te praat, ’n bediening van die Shiselweni-gemeente wat, met behulp van 1 500 vrywilligers, meer as 5 000 kliënte met ’n verskeidenheid fisiese behoeftes in hulle huise help om weer menswaardig te lewe.

Met die groot en belangrike klem op missionale gemeentes, is dit verblydend om te sien hoedat daar, deur die onvermoeide betrokkenheid van visionêre sendingleiers vanuit die NG Kerk, ook in Swaziland sulke missionale gemeentes ontwikkel het wat meehelp dat God se koninkryk al hoe meer sigbaar raak op aarde.

Die Sinode Hoëveld se leuse lui: “Uit gemeentes, vir gemeentes, na die wêreld tot eer van God.” Hierdie besoek van die Hoëveldleraars aan Swaziland, het op ’n sigbare wyse hierdie leuse onderstreep.