Op soek na versoening

Hoe kan die NG Kerk help om versoening in die Noordwes te bring?

Dit was die tema van ’n oggendgesprek by die NG gemeente Goudkop in Klerksdorp waar ’n uiteenlopende groep mense van verskillende kerke en organisasies byeen gekom het.

Dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk, het begin deur te vertel van die reis wat die NG Kerk op algemene sinodale vlak saam met die Khulumani Support Group aangepak het.

Dit het begin by ’n konferensie oor ongelykhede in die land, maar het gelei tot ’n ontmoeting waar afgevaardigdes van die NG Kerk en Khulumani net vir mekaar hulle stories vertel het en mekaar leer ken het.

Dr Marjorie Jobson van Khulumani het gesê dié ontmoeting was een sonder enige oordele. Dit was ’n liefdevolle ruimte vir gesprek.

Stefaans Coetzee, vroeër bomplanter en nou agent van versoening, vertel sy verhaal.

Sy het gesê Khulumani het ontstaan uit die gevoel dat die Waarheid-en-Versoeningskommissie nie reg laat geskied het aan tienduisende slagoffers nie. Daar is nie erkenning aan dié mense se verhale gegee nie.

Hulle is nie ’n politieke party nie, wil nie ’n ideologie bevorder nie, maar wil versoening en sosiale geregtigheid bevorder. Die gedagte is nie om enigiemand in die beskuldigdebank te plaas nie, maar dat mense mekaar se menswees ontdek sonder om ideologieë op mekaar af te dwing.

Een van die inisiatiewe waarby Khulumani saam met die Restitution Foundation betrokke was, was om versoening tussen Stefaans Coetzee, een van die Worcester-bomplanters, en sy slagoffers te bring.

Coetzee, wat uit is op parool en nou op Klerksdorp woon, het die verhaal vertel van hoe hy uit ’n gebroke huis gekom het, by die Israel-visie betrokke geraak het wat glo swart mense is eintlik diere, en op Oukersdag in 1986 ’n bom by die Checkers in Worcester geplant het.

Hy het vertel hoedat hy tot inkeer gekom het en nou probeer om in die swart gemeenskap terug te ploeg.

Op ’n vraag of hy ’n boodskap aan die NG Kerk het, het Coetzee gesê hy wil die Bybel aanhaal. Hy het verwys daarna dat die NG Kerk apartheid ondersteun het en gesê Jesus leer ons dat as jou naaste iets teen jou het, moet jy jou offer by die altaar laat staan en eers met dié persoon gaan regmaak, voordat jy terugkom en jou offer aan God kom bring.

Hy het gesê hy wil graag met NG gemeentes saamwerk om versoening te bring. Daar is ’n fliek, Black Christmas, oor sy verhaal, waarna hulle kan kyk en hulle kan hom dan nooi om by hulle te kom praat.

Nog ’n versoeningsverhaal is deur ds Tewie Pieters van die NG gemeente Coligny-Oos vertel oor wat in hulle dorp gebeur het. Daaroor het Kerkbode in Februarie 2018 berig onder die opskrif “Wat gaan
die kerk doen?”

Pieters het vertel van die verwoestende onrus en plundering waaronder die dorp in April 2017 deurgeloop het, maar ook hoe kerklui oor rassegrense heen daarna hande gevat het, ’n inisiatief begin het met die naam Reconciliation, Healing, Renewal, en nou saamwerk aan die heropbou van die dorp en van sy gemeenskap.

Pieters het gesê drie weke tevore was daar 14 dorpe in Noordwes wat gebrand het, maar sedert hulle in Coligny hande gevat het, was daar nog nooit weer ’n insident op hulle dorp nie.

Hulle is nou betrokke by ’n inisiatief om ’n soortgelyke proses op Lichtenburg op die been te bring, en is bereid om ook in ander dorpe te gaan help.

Die gedagte was dat verhale soos hierdie kan help om op ander plekke in Noordwes ook versoening te bring.

Claassen het gesê hulle het van algemene sinodale kant af die oggend se gesprek gereël, maar laat dit nou oor aan Goudland Sinode om dit plaaslik verder te voer.

Dr Grant du Plessis, ondervoorsitter vir missionale diakonaat van Goudland Sinode, sê gemeentes wat dié inisiatief wil opvolg, kan hom (mjgduplessis@gmail.com) of ds Tewie Pieters (mhpieters@gmail.com) kontak.