Andrew Murray-pryse

Die Andrew Murray-prysfonds het op 25 Mei sy 40ste jaarlikse oorhandiging van pryse gedoen. Aanvanklik was dit net die Andrew Murray-prys vir Afrikaanse Christelike boeke, maar mettertyd het daar ander pryse bygekom. Hier is ’n paar foto’s van hoogtepunte uit die aand.


Pieter van der Westhuizen by die podium vir die ontvangs van sy Andrew Murray-FAK-toekenning vir Afrikaanse Christelike musiek. Hy het ’n geweldige bydrae gelewer tot Afrikaanse koormusiek, onder meer deur die skryf van ’n groot aantal koorwerke. Van der Westhuizen het vertel dat hy 38 jaar lank kerkorrelis was, en dat die eerste Afrikaanse Psalm-en-Gesangeboek eers in 1944 verskyn het. Daar was toe ’n geweldige leemte aan Afrikaanse kerkkoormusiek. Hy het dikwels ’n teks uit die Bybel getoonset. Dit moes eenvoudig wees sodat die kerkkoor wat hy by Stellenbosch-Sentraal gehad het, dit in een oefening kon inoefen.

Timo Crous sê dankie vir sy Spesiale Andrew Murray-toe­kenning. Hy was onder meer bestuderende direkteur van die Christelike Uitgewersmaatskappy, president van die Gideons in Suid-Afrika en het met ’n wye spektrum van kerke geskakel. Hy het in sy dankwoord op nederige wyse gesê: “Dit was ander mense wat die goed gedoen het, nie ek nie.”

Prof Louis Jonker ontvang die Andrew Murray-Desmond-Tutu-prys vir sy boek oor Kronieke van prof Mary-Ann Plaaitjes-Van Huffel, een van die beoordelaars.

André Pretorius (regs) ontvang die Andrew Murray-prys van prof Johan Buitendag, vorige dekaan van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria. By André is sy seuntjie Daniel wat hom vergesel het op verskeie van die reise op die spoor van die Kerkhervorming met die oog op sy wenboek Geloof Alleen.