Gelowig, gehoorsaam en dapper

Watter soort leiers het ’n kerk nodig om sy gestuurde roeping uit te leef? Iets wat in ons kerk se eie navorsing na vore gekom het, is die drietal van geloof, gehoorsaamheid en dapperheid. Hierdie drie kom meestal voor by leiers en gemeentes wat erns maak met hulle roeping en wat ’n verskil in die wêreld maak.

“Gelowig” in hierdie konteks beteken dat jy God se beloftes ernstig neem, dat jy Jesus glo as Hy sê: “Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.”

Geloof beteken om jou vertroue op God te plaas: vir die ewigheid en vir die hede. Baie leiers brand uit omdat hulle begin dink alles hang van hulle af. Gelowige leiers werk hard en doelgerig maar met die verwagting dat God baie meer doen as wat ons kan droom.

Gelowig beteken ook dat ons vertrou dat God goed is en dat jy dit daarom kan waag om gehoorsaam te wees. Gehoorsame leiers plaas hulleself onder die gesag van God, nie uit dwang nie, maar met die diep oortuiging dat God se wil vir hulleself en vir die kerk ’n goeie wil is.

Ons moet nooit ons natuurlike geneigdheid om ons eie gerief en ons eie voordeel te bevorder, onderskat nie. Dit gebeur so maklik in gemeentes. Ons instink is maar om ons eie mense te dien en om die gemeente se voortbestaan te verseker. Vir ’n gemeente se leierskap om gehoorsaam te wees wanneer dit selfopoffering vra, is nie so maklik nie.

Ek weet van geen gemeente wat eksplisiet sal sê: “Ons bestaan ter wille van onsself” nie. Ons weet ons bestaan vir God en vir die roeping wat Hy ons gee. Maar wanneer hierdie roeping selfopoffering vra, word gehoorsaamheid ’n daad van vertroue: vertroue dat God goed is en dat sy wil ’n goeie wil is. 

En dan ook dapperheid. Gestuurde mense gaan oor grense na mense en plekke waar hulle nie vanself sou kom nie. Gestuurde gemeentes maak hulle deure oop en betoon gasvryheid teenoor mense wat anders is as hulleself. Dit vra dapperheid om die sekuriteit van die bekende te verlaat.

Die geloof, gehoorsaamheid en dapperheid van gestuurde mense en gemeentes is ineengevleg. Gehoorsaamheid word gebore uit geloof, dapperheid uit gehoorsaamheid én geloof. En dit alles kom voort uit ’n diep liefde en verbondenheid aan God self.

▶ Dr Lourens Bosman is die algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.