’n Boek wat 8- tot 12-jariges sal help

WAT GLO JY?
Deur Chris van Wyk
Uitgewer: Christelike Uitgewersmaatskappy


Het jou tween (8- tot 12-jarige) vrae rondom God, Christus, geloof, die Heilige Gees en alles wat daarmee verband hou? Die boek is juis vir hulle, om hulle met hul geloofsgroei te help en gesprek onder mekaar te stimuleer, maar meer as dit – om ware, eerlike antwoorde te gee.

Op hierdie ouderdom is tweens juis besig om hulle geloof en hulleself te bevraagteken, om sin van die wêreld te maak. In Wat glo jy? is daar 52 vrae met kort 20 woord-antwoorde oor vrae soos “Wat is sonde?”, “Hoe kan ek verlos word?”, “Wat is geloof?”, “Wat is gebed?”, “Wat is die sakramente?” en nog baie meer. Saam met elke vraag is daar ’n Bybelteks wat die antwoord ondersteun, asook ’n Bybelse verhaal om te oordink en in hulle eie leefwêreld te integreer. 

Die antwoorde is gegrond op ekumeniese, gereformeerde en ander belydenisskrifte, met die Geloofsbelydenis van Nicea as “gesamentlike” geloofs-belydenis. Gevolglik is Wat glo jy? vir alle tweens, nie net vir ’n spesifieke denominasie nie.

Ouers, onderwysers en kategete wat met tweens leef en werk, kan by die boek baat vind, juis omdat dit ’n handige hulpmiddel is om gesprekke rondom geloof te begin. Ek sou egter meer vrae vir gesprek wou sien, wat mense wat dalk nie baie ondervinding met tweens het nie sommer so uit die boek kon vra om gesprek aan die gang te kry. Nietemin dink ek die Bybelverhaal help tog om eie vrae te ontlok. 

Die boek slaag daarin om die vrae rondom geloof te internaliseer en te integreer met die wêreld. CS Lewis sê in The great divorce: “Once you were a child. Once you knew what inquiry was for. There was a time when you asked questions because you wanted answers and were glad when you had found them. Become that child again: even now.”

As jy ’n volwassene is, kan jy die metgesel-boek Wie is God? aanskaf. Dit gee 60 woord-antwoorde op dieselfde vrae, met meer Skrifverwysings. 

Johan Orsmond is ’n predikant in Somerset-Oos.