Vrystaatse dominees word mediators

Mediasie kan voortaan deel word van die kerklike bediening in die Vrystaat.

Dit kom nadat 15 predikante – 9 van die NG Kerk en 7 van ander kerke – in Junie ’n mediasiekursus aan die Universiteit van die Vrystaat se regsfakulteit deurloop het. Die NG Kerk in die Vrystaat het ’n spesiale tarief vir dié kursus beding.

Ds Barnard Steyn, direkteur van bedieningsbegeleiding van die NG Kerk in die Vrystaat, sê dié kursus stel mediators in staat om mense te help om hulle geskille te besleg sonder om hof toe te gaan.

Uit kerklike hoek beskou, is dit ’n bediening van versoening. Dit is nie net ’n goedkoper en vinniger opsie vir die strydende partye as ’n hofproses nie, maar dit kan ook help om gouer by heling uit te kom.

Dit bied ook aan predikante ’n moontlikheid om ’n ander inkomste te verdien as ’n gemeente net ’n tentmakerleraar kan bekostig. Dit bied byvoorbeeld vir van die predikante van die NG Kerk in Afrika en Verenigende Gereformeerde Kerk ’n moontlike uitkoms.

Ds Leon Foot van die NG gemeente Welkom-Suid, sê vir hom het die kursus nog ’n instument gegee wat hy in sy gemeentelike bediening kan gebruik. So dikwels kry ’n dominee te doen met konflik wat eintlik op misverstande berus. Deur mediasietegnieke kan ’n mens baie daarvan uitskakel.

Hy kan egter ook sien dat ’n dominee byvoorbeeld na aftrede die gemeenskap kan dien deur formele mediasie te doen. As twee partye ’n twis in ’n hof moet uitmaak, loop die een dikwels daar uit as die wenner en die ander as die verloorder. Deur mediasie kan ’n mens dikwels by ’n wen-wen-situasie uitkom.