Prof Andrie was die doyen van NT wetenskap

Met die dood van prof Andrie du Toit het die kerk “die doyen van moderne Suid-Afrikaanse
Nuwe-Testamentiese wetenskap” verloor. Hy is in die vroeë oggendure van 21 Julie by sy huis in Pretoria oorlede aan melan­oomkanker.

Prof Andrie (soos sy studente hom geken het) is ook al bestempel as “die mees invloedryke Nuwe-Testamentikus in Suid-Afrika gedurende die laaste kwart van die 20ste eeu”.

Hy het ’n ver pad gekom vanaf sy grootwordjare in Boshof, Vrystaat, totdat hy sy doktorale studie in Basel, Switserland onder een van die grotes van die 20ste eeu, Oscar Cullmann, voltooi en die Universiteit van Pretoria en die NG Kerk op vele terreine gedien het.

Du Toit was ’n stigterslid van die Nuwe-Testamentiese Werk­gemeenskap van Suider-Afrika (NTWSA) in 1965 en dien jare lank as algemene sekretaris en redakteur van die vaktydskrif Neotestamentica. Hy word ook erelid van die NTWSA en lewer verskeie sleutelreferate by kongresse en subgroepbyeenkomste.

Sy internasionale vakgenote het Du Toit verkies tot president van die uitgelese vakvereniging, die Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS). Hy het die presidensiële rede gele­wer by die 63ste byeenkoms wat van 29 Julie tot 2 Augustus 2008 by die Universiteit van Lund, Swede gehou is.

Du Toit het wyd gepubliseer in sy vakgebied en was veral as Pauluskenner bekend. ’n Keur van sy publikasies oor die brie­we aan die Romeine en die Galasiërs is in 2007 internasionaal gepubliseer in ’n pragboek Focusing on Paul onder redakteurskap van Cilliers Breytenbach en David du Toit.

Teoloë wat hulle eerste treë in die wêreld van die Nuwe Testament onder sy leiding gegee het, het al leerstoele regoor die wêreld gevul.

Waarskynlik die grootste nalatenskap van Du Toit tot die Nuwe-Testamentiese vakgebied in Suid-Afrika is die reeks van ses handboeke wat met die reekstitel Handleiding by die Nuwe Testament (in Engels Guide to the New Testament) onder sy re­dakteurshand verskyn het. ’n Hele geslag predikante het hulle eksegetiese tande op hierdie boeke geslyp.

Du Toit is deur die Universiteit van Pretoria – wat hy as student, studenteleraar, professor en dekaan gedien het – met ’n eredoktorsgraad vereer en het die Totiusprys van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns ontvang.

Op kerklike terrein het Du Toit menigmaal die minderheidstem verteenwoordig wanneer dit oor sake soos die regverdiging van apartheid uit die Skrif en kerkeenheid gehandel het. Die basisdokument waarop die gesprek oor die verstaan van die Bybel in die NG Kerk tans gevoer word (Wat bedoel ons met die ‘Woord van God’?) is juis ’n verslag oor Skrifverstaan wat deur Du Toit vir die Algemene Sinode opgestel is.