Bid en vas 30 dae, vra Moreletapark

Die NG gemeente Moreletapark het ’n oproep op alle gelowiges en gemeentes gedoen om vir 30 dae te vas en te bid vir Suid-Afrika. Dié inisiatief het op 22 Julie begin en duur voort tot 22 Augustus.

Soos Israel in die Bybelboek Ester moet gelowiges na God draai om ons land te genees en te herstel, sê dié gemeente.

“In die Bybelboek van Ester, het die volk Israel by ’n beslissende keerpunt gekom, wat op gewelddadigheid kon uitloop. Nadat Ester en die volk Israel gebid, gevas en hulle tot die Here gewend het, het God op ’n bonatuurlike manier uitkoms en oorwinning gegee,” lui ’n persverklaring oor dié gebedsinisiatief.

“Moreletapark Gemeente glo Suid-Afrika staan op ’n ‘tipping point’ en voor geweldige uitdagings en keerpunte wat ’n definitiewe uitwerking op geestelike, morele, fisiese en politiese vlak van ons samelewing kan hê.”

Die gemeente sê Suid-Afrika staan voor die volgen­de kritiese keerpunte: die algemene verkiesing in 2019, geweld, misdaad, korrupsie, rassehaat, morele verval, armoede, die grondkwessie en ander beslissende hofsake vir die kerk van Suid-Afrika.

“Ons glo dat God volgens 2 Kronieke 7:14 vir ons land en sy mense uitkoms kan gee. Ons opdrag is egter om na die lewende God te draai, sy wil en aangesig te soek en Hom te vra vir uitkoms,” lui die persverkla­ring.

Hulle het gemeentes, vriende, groepe en families gevra om minstens drie keer per week vir ’n uur bymekaar te kom om vir dié kwessies te bid.

Individue word gevra om gedurende die tydperk te bid en minstens ’n uur daagliks af te sonder “om God se aangesig te soek”.

Inligting rakende die inisiatief kan op Moreletapark se facebookblad gekry word of by www.moreleta.org