Psigopate en bose geeste

Ds Stefaan de Jager van Humansdorp-Oos skryf:

Kan psigopate werklik nie genees word nie?

Die sielkunde leer dat ’n psigopaat geen gewete het nie en dat daar geen genesing voor is nie. Wat dan nou gemaak as ’n pa gebroke is oor sy seun wat as moordenaar in die gevangenis sit? Hierdie kind is gesertifiseer as psigopaat en het geen berou oor wat hy gedoen het nie. Die implikasie is dan mos dat psigopate verlore is dan nie, want hulle ken geen berou oor hul sonde nie? Hoe troos jy die pa wat wil weet hoe hy vir sy kind moet bid?

Ons lees van ’n pa wat in geloof sy kind wat deur ’n bose gees geteister was na Jesus gebring het en hoe Jesus die gees uitgedryf het (Mark 9:14-29). Wat ’n troos om aan hierdie gebroke gelowige pa te kon sê: “Menslik gesproke is dit onmoontlik dat jou seun genees kan word. Jy as verbondsouer het egter die gesag van God ontvang om jou kind na Jesus te bring en te bid dat Christus deur sy Gees hierdie bose geeste wat jou kind bind sal uitdryf.”

Solank die moontlike binding van bose geeste in psigopate ontken word, sal geen psigopaat ooit genees kan word nie. Wat egter by mense (en die moderne sielkunde) onmoontlik is, is by God moontlik, want by God is alle dinge moontlik (Luk 18:27).