Donderdae is steeds swart

Die Wêreldraad van kerke (WRK) het onlangs die Thursdays in Black-veldtog op­­nuut bekend gestel.

Dié vreedsame protes teen verkragting en seksuele geweld, is in die 1980’s van stapel ge­stuur. Dit is nou opnuut bekend gestel nadat die #MeToo-veldtog, met bewerings van moleste­ring en verkragting, die afgelope paar maande wêreldwyd opslae maak.

Die doel is om mans én vroue aan te moedig om op te staan teen ’n kultuur wat verkragting en seksuele geweld toelaat.

Die Christen Vigsburo in Suider-Afrika (CABSA) ondersteun dié veldtog sedert 2012 en het die webblad www.thursdaysinblack.co.za geskep wat onder meer plakkate, pamflet­te en boekmerke beskikbaar stel.

Aneleh Fourie-Le Roux, direkteur van CABSA, sê dié veld­tog is baie belangrik. “Die voorkoms van geweld teen vroue en kinders in Suid-Afri­ka is so hoog dat dit byna die gevaar loop om nie meer te skok nie. Ons samelewing het al amper so afgestomp geraak oor verkragtings en geweld dat dit regtig slegs die mees grusame verkragtings is wat nog die koe­rante haal. Sporadies sien ons ’n opvlamming en dan word daar skielik ’n swart dag afgekondig teen plaasmoorde of ’n swart Vry­dag rondom geweld teen vroue en kinders. Tydens die Sestien Dae van Aktivisme teen Geweld is daar vir 16 dae ’n groot fokus, maar as hierdie veldtogte verby is, wat het nou eintlik ver­ander?”

Daarom, sê Aneleh, is die Thursdays in Black-veldtog “iets konkreets en deurlopend wat élk­een van ons kan doen”.

Volgens Aneleh het dié veldtog nie ’n eienaar nie, maar dit vra vennote. “Vennote wat sê – ons as geloofsgemeenskap wil met groter bewustheid leef oor die realiteite van geweld, ook gesins­geweld in ons midde en in ons omliggende gemeenskappe,” sê Aneleh.

Sy sê dit begin daarby om swart te dra op Don­der­dae, maar dit het die potensiaal om te groei op individue en gemeentes.

Gemeentes kan aan­dag gee aan hierdie onder­werp tydens ere­dienste, kleingroep-byeenkomste, plakkate opsit en lidmate aanmoedig om ook op Don­­­­derdae swart aan te trek, sê Aneleh.