Adv Ungerer sê hy bly ’n dominee

Dr Dewyk Ungerer, aktuarius van die Algemene Sinode en moderator van die Noordelike Sinode, het onlangs ’n advokaat geword. Maar hy bly ’n dominee.

Die 55-jarige Ungerer, wat reeds in 2006 sy LLB-graad verwerf het, is op 2 Augustus in Pretoria tot die Hooggeregshof toegelaat.

Ungerer, wat altyd reg met ’n grappie is, sê hy het in die regte begin belang stel, “omdat iemand reg moet wees”.

Op ’n ernstiger noot sê hy dat hy van studentedae af in die kerkgeskiedenis en kerkreg belang gestel het. Hy het sy doktorsgraad dan ook in dié veld gedoen, oor ’n tema in die kerkgeskiedenis met ’n kerkregkomponent daarby.

Hy het ook van vroeg in sy bediening af betrokke geraak by die werk van die Noordelike Sinode se regs­kommissie. Hy het later skriba en toe voorsitter van die regskommissie geword. Hy het ook aktuarius (kerk­regkundige) van die Noordelike Sinode en later van die Algemene Sinode geword.

In dié tyd het hy besef dat as hy die kerk regtig wil dien op die terrein van die kerkreg, moet hy ’n bietjie meer weet as net wat die kerkreg sê. Hy het ook kennis van die burgerlike reg nodig.

Dit het daartoe gelei dat hy in 2000 begin werk het aan ’n LLB-graad.

Sy spesialiteitsveld is die arbeidsreg en kontrakreg. Hierdie kundigheid gebruik hy omtrent elke dag in sy werk as aktuarius. Hy gee byvoorbeeld vir dominees en gemeentes raad oor die werksverhouding tussen die twee. Hy doen ook baie fasilitering in gemeentes.

In sy studie het hy onder meer gefokus op die saak van ’n bevoegdheidsraad vir predikante. Hy meen dit het bygedra daartoe om vorm te gee aan die NG Kerk se Algemene Bevoegdheidsraad vir predikante, hoe­wel hy dadelik byvoeg dat die gedagte aan so ’n raad nie by hom ontstaan het nie.

Dat hy nou aansoek tot toelating as advokaat gedoen het, het ’n bietjie van ’n ge­skiedenis.

In 2013 en 2014 was daar in die Noordelike Sinode ’n hofsaak tussen ’n gemeente en ’n dominee waartydens hy baie kontak gehad het met die prokureurs in die saak. Toe het mense al vir hom gevra waarom hy nie aansoek doen om as advokaat toegelaat te word nie. Hy het immers die kwalifikasies daarvoor gehad.

Nou, met die hofsaak tussen ’n groepie lidmate en die kerk oor die geldigheid van die besluite van 2016 se Algemene Sinode, het hy weer pens en pootjies in die regskwessies beland.

Dit het hom uiteindelik daartoe gebring om tog maar ook advokaat te word.

Maar nou dat hy die titel het, gaan niks verander nie, sê hy. Hy sal dalk net met ’n bietjie meer gesag kan praat. Hy gaan in elk geval nie ’n private praktyk as advokaat begin nie.

Sy hele bedoeling, sê Ungerer, is om die kerk te help waar hy kan.