‘Dan sal ons profete weer God se stem kan hoor’

BELIEVER
Dokumentêr (HBO), 2018
Waldemar Stumpfe


Believer was een van die flieks wat uitgestaan het by die 2018-Sundance Filmfees. Na baie soek kon ek die fliek opspoor. Dan Reynolds, hoofsanger van die groep Imagine Dragons, beeld hierin sy eie geloofsworstelings uit. As ’n hetero­seksuele Mormoonse gelowige kan hy nie meer saamstem en stilbly oor sy kerk se af­wy­sende hante­ring van LGBTQ-lidmate nie.

Die “tribe-has-spoken”-mentaliteit waarna Reynolds ver­wys is sekerlik een van die redes waarom die NG Kerk se jongmense hul kerk (“tribe”) 30 jaar terug begin verlaat het. Die Mormoonse leierstruktuur se beleid en uitsprake maak dit vir sy LGBTQ-lidmate ondraaglik om deel van die kerk te bly, in so ’n mate dat die selfdoodsyfer onder die jongmense verdriedubbel het. In die meeste onderhou­de is dit dan ook die grootste vrees wat jongmense verwoord, naamlik om deur jou “tribe” uitgestoot te word.

Reynolds staan vir my uit as een van die nuwe generasie “rock”-profete tussen die profete van die ou, uitgediende sisteem. Nóg gee hy op aan sy geloof óf sy deel-wees van sy kerk. Want dit was hierdie kerk wat hom leer glo het. En noudat hy glo en sy geloof verwoord, nou word dit afgewys, want dit lyk anders as waaraan hulle vir so lank gewoond was.

Dit is sy (geloofs)gesindheid teenoor sy leiers wat my diep geraak het. “Nee, ek weet nie beter as hulle nie. Hulle is nie die onkundiges wat deur my geleer moet word nie. Maar miskien as ons die ‘tafel’ weer oopmaak vir meer om te kom aan­sit, sal ons profete heel moontlik weer God se stem kan hoor en ons weer kom lei in die tyd waarin ons lewe.” (My eie, vry vertaling.)

Ek raai hierdie fliek aan vir alle ouers, lidmate en jongmense wat ly onder die kerk se hantering van sy LGBTQ-lidmate.

▶ Ds Waldemar Stumpfe is ’n predikant in Barkly-Wes aan die walle van die Vaalrivier en het “genoeg tyd om te fliek”.