NBI is ‘koninkryksbouers in ’n gebroke Afrika’

“”Nou weet ek uiteindelik wat die waarheid is.”

Só het ’n kerkleier, wat geen formele opleiding gehad het nie, in die 1970’s in Sharpeville bely nadat ’n sendeling begin het om ’n tipe Bybelskool vir hom en ander leiers aan te bied.

Dié sendeling, prof Flip Buys, het dié stukkie ont­staansgeskiedenis van die Nehemia-Bybelinstituut (NBI) by hulle 30ste verjaardagviering gedeel: “Tydens ons eerste naweek van opleiding het ek Deuteronomium met hulle behandel.”

Volgens hom het van die studente vertel dat hulle ’n dubbelbaansnelweg na God toe het, want behalwe Jesus help die voorvaders hulle ook om by God uit te kom. Uit die Woord het Buys dit vir hulle duidelik gemaak dat daar net Een is wat die Weg, en die Waarheid en die Lewe is – en dit is Jesus alleen.

Buys het daarna die Soweto Bible School begin, maar toe hulle nie kon byhou met die vraag na teologiese opleiding nie, het hy die NBI genader om met die groot taak voort te gaan.

Só het ’n been van Bybel-Media die belangrikheid van teologiese opleiding op voetsoolvlak sowat 30 jaar gelede besef.

Ds Attie van Wijk, wat die NBI destyds gestig het, het by die geleentheid op 16 Augustus gesê: “Ek het jare lank mense wat teologiese opleiding gesoek het, terug na hulle kerke verwys, min wetend dat baie van die kleiner kerke nie hulle eie opleidingskole het nie.”

Van Wijk het navorsing gedoen na die Soweto-­Bybelskool se versoek en besef hulle studiemateriaal moet geskik wees vir mense wat soms by kerslig moet studeer. Of wat dalk nie matriek het nie.

Die res is 30 jaar se geskiedenis wat vir mense soos dié student wat dalk ook aan ’n “voorvader-weg” geglo het, die waarheid gebring het.

Ds Attie van Wijk, stigter van NBI, en sy vrou Wena.

Ds Hermy Damons, van die Association of Christian Religious Practitioners (ACRP), het die NBI “koninkryksbouers in ’n gebroke Afrika” genoem.

Vandag verskaf die NBI kursusmateriaal vir ouderlinge en kerkleiers wat geen formele opleiding het nie, regoor Suid-Afrika en aan ’n verskeidenheid kerke in 20 Afrikalande. Ook in Indië en Pakistan bemagtig die kursusse kerkleiers met vaardighede vir die bediening.

Daar het ook verskeie vennootskappe regoor Afrika ontstaan met kolleges wat NBI se materiaal gebruik omdat hulle ook die belangrikheid van teologiese opleiding op voetsoolvlak besef.

Die NBI se materiaal word nou ook as ’n tipe oorbruggingskursus gebruik. Dr Coenie Burger, bestu­rende direkteur van Ekklesia, het gesê dat hulle tans die NBI-kursusse gebruik om ’n groep van sowat 40 Pinksterpredikante in die Paarl en Khayelitsha op te lei. Ekklesia befonds die kursusse gedeeltelik en agt NG predikante bied die kursus as vrywilligers vir die studente aan.

Volgens Burger is dit dié studente se droom om ’n graad in teologie te verwerf. Die NBI-kursusse wag tans vir akkreditasie op vlak 5 van die Nasionale Kwa­li­fikasieraamwerk. Dít sal dit dan moontlik maak vir dié studente om volgende ’n graad aan te pak.

Vanaf 2018 maak die NBI hulle missionale voetspoor groter, het ds Phaphile Celesi, prinsipaal van NBI en hoof van missionêre bedieninge by Bybel-­Media, gesê. Hulle kursusse word vir die eerste keer gratis vir gevangenes aangebied. Daar is tans een groep in die Boland, maar hulle beplan om dit baie verder in die toekoms uit te brei.

– Lees ook die artikel oor Hennie van Deven­ter, wat prinsipaal van die NBI was vanaf 2006 tot 2016.