Waarom sou die kerk diskrimineer? vra studente

“Hoekom diskrimineer?”

Dít is die vraag wat die nuwe beweging #whydiscriminate vir kerke vra. Dié beweging is onlangs gestig deur drie teologiestudente van die Universiteit Stellenbosch – Farren Watt, Ashwin Thyssen en Stefan de Klerk.

Die beweging het vinnig bekendheid verwerf deur die foto’s wat hulle van mense in #liefdeisliefde-hemde op Facebook en Instagram geplaas het. Die foto’s word vergesel van die slagspreuk “Ek staan in solidariteit”.

Farren vertel: “Ons het besluit om die slagspreuk ‘Ek staan in solidariteit’ by die foto’s te plaas omdat die mense teen wie gediskrimineer word, juis alleen staan en alleen voel. Dit is ons manier om te wys dat ons saam met hulle staan en dat hulle nooit alleen hoef te wees nie. Dis ’n bewys dat mense werklik omgee. Daar is soveel mense wat in solidariteit met die onderdruktes staan en hierdie is ’n bewys daarvan.”

Die huidige hofsaak tussen ’n aantal lidmate en die NG Kerk het ’n beduidende rol in die stigting van die beweging gespeel.

“Dit is die invalshoek van die beweging, maar ons het spesifiek die hutsmerk #whydiscriminate gekies omdat ons wil beklemtoon dat ons nie een onderdrukking groter as die ander wil maak nie. Alhoewel die klem tans op die diskriminasie teen mense in selfdegeslagverhoudings val, gaan #whydiscriminate in die toekoms ook op ander soorte diskriminasies soos rassediskriminasie fokus.”

Ashwin sê dat hulle spesifiek die kerk wil uitdaag met die behandeling van mense wat in ooreenstemming is met die alles-insluitende evangelie van Jesus Christus.

Farren vertel verder: “Ek dink om op te staan vir die onderdruktes is definitief ’n geloofsopdrag. Dit is wie Jesus was en wie Jesus is. Jesus was saam met die siekes, Hy was saam met die weduwees, Hy het langsaan onderdruktes in die gemeenskappe gestaan en saam met hulle geveg. Ek dink dis elke Christen se opdrag om saam met die onderdruktes te staan.”

Stefan beklemtoon dat die beweging glo aan en hoop het vir die toekoms van die kerk.

Prof Retief Müller, professor in kerkgeskiedenis, ondersteun die beweging. “Diskriminasie oor die algemeen is onchristelik, maar in hierdie spesifieke geval dink ek dit gaan daaroor dat as ons as kerk sou sê julle is in en julle ander is uit dan is ons besig om mede-gelowiges se eie geloofsbelydenis te verwerp en dít is vir my onaanvaarbaar.”

Dr Nadia Marais, dosent in sistematiese teologie sê: “Ek ondersteun die #whydiscrimnate-veldtog omdat dit na die hart van ons probleem in die NG Kerk deursny. Ons wíl diskrimineer. Die evangelie is egter baie duidelik daaroor: Christus staan aan die kant van mense wat ons nie wil hê nie. Die veldtog daag ons uit om eerlik te wees oor ons eie vooroordele en aannames oor diegene wat ons buite die kerk probeer hou. As ons vermoed dat ons LGBTQI+-persone ongelyk aan heteroseksueles in die kerk behandel word, moet ons dalk maar eerlik wees en erken: Ons het ’n probleem. Ook óns diskrimineer.”