In SA het armoede ’n vroulike gesig

“#pinktax: hoekom moet ons omgee?”

Dít was die tema van die weeklikse kapeldiens op Woensdag, 8 Augu­stus, by die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch.

Prof Nadine Bowers-Du Toit verduidelik dat “pink tax” ’n wêreldwye weerstandsbeweging is wat klem lê op die feit dat vroue 13% meer vir persoonlikesorgprodukte as mans betaal. “Die vraag is hoekom vroulike produkte duurder as dié van mans is?” vra sy.

“In ’n Suid-Afrikaanse konteks het armoede ’n gesig en dit is ’n vroulike gesig. Wanneer daar oor pink tax in die Suid-Afrikaanse konteks gepraat word gaan dit allermins net daaroor dat vroue meer as mans vir dieselfde produkte moet betaal. Dit is omdat hierdie kwessie die armste van die armste vroue raak. Arm vroue het baie minder toegang tot sanitêre produkte. Jong vroue wat nie toegang tot die nodi­ge sanitêre produkte het nie, kan nie skool toe gaan nie. Skoolmeisies mis ongeveer 90 dae van skool per jaar omdat hulle nie toegang tot sanitêre produkte het nie,” sê Bowers-Du Toit.

Ds Nobuntu Penxa-Matholeni het die prediking uit Markus 5 waargeneem. Die Skrifgedeelte handel oor die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Penxa-Matho­leni sluit met haar boodskap by die sentrale vraag van die kapeldiens aan – wie gee om?

Penxa-Matholeni brei uit: “Die vrou in die teks is ’n gesiglose en naamlose vrou wat aan bloedvloeiing ly. Wie gee om? Sy word deur die samelewing verstoot en met sonde vereenselwig. Haar stem word onderdruk. As vroue van Suid-Afrika, ervaar ons dieselfde onder­drukking. Ons moet veg vir ons stem om gehoor te word. Ons word stilgemaak. In dié verhaal kry ons egter hoop uit Jesus se optrede. Jesus het omgegee. Jesus het toegelaat dat hierdie vrou se stem gehoor word. Hy kon haar geïgnoreer het, want dit was baie makliker. Maar Jesus het haar intensioneel aangeraak en haar bemagtig,”Penxa-Matholeni.

Volgende verduidelik Ilze Amos, student en lid van die Teologiese Studentekomitee van die fakulteit, hoe die studente by die pink tax-inisiatief betrokke kan raak. Die komitee het tydens Augustusmaand ’n boks in die voortportaal van die fakulteit geplaas waar studente sanitêre produkte kon skenk vir die vroulike gevangenes van die Pollsmoor-gevange­nis. Amos brei uit dat die ondersteuning van die pink tax-inisiatief die menswaardigheid van alle vroue en spesifiek arm vroulike liggame, erken.

Dr Nina Müller van Velden, liturg by die kapeldiens, gee praktiese wenke oor hoe gemeentes aktief by pink tax-kwessies betrokke kan raak. “Gemeentes kan spe­sifiek betrokke raak by sogenaamde ‘pad drives’ (die invordering van sanitêre produkte) vir meisies en vroue wat in armoede leef. Dit is waarskynlik die eenvoudigste korttermynprojek wat ’n gemeente kan aanpak. Só ’n projek is ’n ideale geleentheid om bewusmaking oor die saak te bevorder. Dit kan op klein skaal by die tienerbediening wees, maar veral ook in die groter gemeentelike konteks tydens ’n erediens ingestel word. Die gemeentes kan hiermee die lidmate spesifiek oor die gender-aard van armoede bewus maak en hoekom ons ook dáároor moet praat, bid en nadink,”Müller van Velden.