‘WRK is nog ’n jong organisasie’

Op 70 is ’n mens al taamlik oud, maar vir ’n organisasie is dit anders. Op 70 is die Wêreld­raad van Kerke (WRK) eintlik nog ’n jong organisasie.

So het dr Daniel Buda, die WRK se amptenaar vir kerklike en ekumeniese verhoudinge, gesê op ’n geleentheid by die NG gemeente Pretoria-Oos ter vie­ring van die WRK se 70ste verjaardag. Buda is ’n Romeen uit die Ortodokse tradisie.

Hy het vertel dat die WRK in 1948, kort na die Tweede Wêreldoorlog, gestig is. Alle kerke is genooi om lid te word. Die meeste Ortodokse kerke het lid geword, maar die Rooms-Katolieke Kerk nie.

Daar was 147 stigterslede van die WRK, van wie die NG Kerk een was. Intussen het dit aangegroei tot 350 lidkerke wat 500 miljoen Christene of 40% van die wêreld se Christene verteenwoordig.

Daar is intussen duidelike kriteria ontwikkel vir aansluiting by die WRK. Buda het nie uitgewei daaroor nie, maar die voorbeeld genoem van een kerk waaroor hulle moes duidelikheid kry omdat daar vrae was oor die kerk se siening van die Drie-eenheid.

Buda het gesê daar is twee groot kerkgroepe wat nie lid is van die WRK nie. Die een is die Katolieke. Aanvanklik het die destydse pous gesê dit klink vir hom na ’n goeie idee, maar die Katolieke is nog nie gereed daarvoor nie.

Ná die Tweede Vatikaanse Konsilie in die 1960’s het die verhoudinge tussen die WRK en die Katolieke baie versterk. Nou werk hulle op baie ter­reine nou saam en WRK-vergaderings word as ’n reël deur waarnemers van die Katolieke bygewoon.

Die ander groot groep wat nie lid is nie, is die Pinkster-Charismatiese beweging. Net sewe van die ouer, meer gevestigde Pinksterkerke is lid van die WRK. Dis vir die WRK egter baie moeiliker om na hulle toe uit te reik, onder meer omdat dit selde duidelik is met wie hulle moet praat. Dié kerke het nie sulke duidelike leierskapstrukture soos die Katolieke nie.

’n Ander faktor wat betrekkinge bemoeilik, is dat baie Pinkster-Charismatiese kerke lidmate by ander kerke afrokkel.

Die WRK se houding is nou dat hulle aansoeke om lidmaatskap van dié kerke sal hanteer as dit kom. Dit lyk egter nie of daar veel belangstelling is nie.

Die WRK het ook begin om saam met sambreelorganisasies van spesifieke denominasies (soos die Lutherse Wêreldfederasie) en kontinentale ekumeniese liggame (soos die All African Conference of Churches) te werk aan memorandums van verstandhouding om samewerking met hulle te reël.