Neem tog standpunt in

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Martin Heyns van Stilbaai skryf:

Ek ondersteun graag die bydraes van dr Johan van den Heever, ds Johannes Mouton; die respons van die 12 op die moderatuur se verklaring oor die hofsaak mbt selfdegeslaghuwelike in die NG Kerk, en Johan van der Merwe se “Terug na die Toekoms“-rubriek van 7 September, met my hele hart.

Die strekking van die bydraes is ten diepste een van hart en sin! Ek doen saam met hierdie spesifieke skrywers ʼn beroep op die moderatuur om ’n slag standpunt in te neem al kos dit ook wat. 

Dr Van den Heever verwys tereg na Johan Heyns wat as moderator vreesloos kon waag om ’n “al kos dit ook wat”-standpunt in te neem. Dit het op ʼn wrede manier sy lewe gekos.  Ons kan dit “missionaal” of profeties noem, maak nie saak nie – maar dit is hoe geroepe voorgangers veronderstel is om missionaal/profeties voor te gaan. Dit dwing onwillekeurig respek af en gee koers …