Ontgin die rykdom van doop hiermee

WATERMERK: VOORBEREI VIR DIE DOOP – RIGLYNE VIR GESPREKKE MET DOOPOUERS en DOOPJOERNAAL: LEEF JOU DOOPBELOFTE – GESPREKKE, SIMBOLE EN AKTIWITEITE OM JOU DOOP JOU EIE TE MAAK deur Dieter de Bruin, Lizl-Louise Schoeman, Maartje van der Westhuizen en Wynand van Niekerk

MY DOOPBOEK – JOU DOOP IS ’N GESKENK WAARMEE GOD VIR JOU SÊ … deur Nico Simpson en Aletta Simpson

DVD: Die Doop: Gesprek oor doop, geloofsvorming en huisgeloof

Video’s: Verhoog, Eksamennommer, Bankie, Tafel, Sleutel, Liedjie

Beskikbaar by Bybel-Media
Resensie deur Rethie van Niekerk


Ek was so opgewonde met die lees van Watermerk, dat ek onmiddellik begin dink het hoe om dit vir ons plaaslike konteks te verwerk. My grootste spyt is dat daar nie méér geleentheid is om babas te doop en hierdie kosbare materiaal te benut nie!

Watermerk – en die gepaardgaande Doopjoernaal, ’n werkboek vir ouers – is ’n kursus wat vyf simbole gebruik om die doop te beskryf. Hierdie simbole verduidelik die ekumeniese konsensus van die Wêreld­raad van Kerke se Baptism, Eucharist and Ministry op ’n eenvoudige en toeganklike manier.

’n Besonder kragtige deel van hierdie boek, is die manier waarop dit doopouers toerus met praktiese riglyne om hul kinders van geloof en doop te leer. Dit begelei hulle om oor hul eie geestelike lewe te reflekteer en keuses te maak oor hul familie se waardes.

Ek was ook verras deur die manier waarop die pragtige betekenis van die dooprok ontgin word. Selfs al sou ’n vyf weke-doopkursus nie in jou konteks moontlik wees nie, is hierdie boek ’n moet vir elke dominee se boekrak.

Die gepaardgaande Doopjoernaal begelei ouers deur Watermerk se inligting, met plek vir ’n seëngebed, doopseel en selfs briewe van vriende en familie wat die doop bywoon.

My doopboek is dan ’n eenvoudige, kleurvolle “storieboekie” wat ouers saam met hulle kinders kan lees. Op elke bladsy is daar ’n verwerking van die Apostoliese Geloofsbelydenis in die vorm van beloftes wat God in ons doop maak, asook ’n stukkie oor wat die doop prakties in ons lewe beteken, elke keer met ’n een­voudige, kleurvolle prent. Dis ’n oulike manier vir ouers om met hul kinders oor geloof en doop te praat, sommer as deel van slaaptydstories.

Die Doop: gesprek oor doop, geloofsvorming en huis­geloof is ’n DVD met vyf boodskappe oor die doop, hoofsaaklik preke van tussen 10 en 15 minute. Dit begin by die verskille tussen die gereformeerde en ander tradisies oor byvoorbeeld suigelingdoop en onderdompeling.

Veral die bydrae deur Freda Wilkens oor “Die 1ste 1 000 dae van jou kindjie se lewe” is baie kosbaar. Sy begin al by die fetus en gee konkrete, praktiese raad oor hoe ouers in die eerste 1 000 dae van ’n kind se lewe – beginnende by konsepsie – ’n kind se geloofs­identiteit kan vestig.

Moet ook nie vergeet van die vyf gratis Nous-­vi­deo’s wat by Bybel-Media se e-winkel beskikbaar is nie. Hierdie kort video’s van 4-5 minute vertel ’n storie om ’n aspek van die doop uit te lig en kan veral tydens eredienste sinvol gebruik word.

▶ Ds Rethie van Niekerk is ’n predikant by die NG gemeente Somerstrand in Port Elizabeth.