Só het McKnight se doopbeskouing geskuif

IT TAKES A CHURCH TO BAPTIZE: WHAT THE BIBLE SAYS ABOUT INFANT BAPTISM
Deur Scot McKnight
Uitgewer: Brazos Press, 2018

Resensie deur Franziska Andrag-Meyer


Scot McKnight pak die warm patat van die doop van babas reguit aan. In net 128 bladsye se maklik-leesbare taal bied McKnight lidmaat-vriendelike leesstof oor die doop. Wat die boek besonders maak, is die pad wat die skrywer in sy eie geloofslewe geloop het, sodat sy verstaan oor tyd geskuif het tot by hierdie doopbeskouing.

McKnight het in ’n Baptiste-gemeente grootge­word. Op ses het hy amptelik sy hart vir die Here gegee. ’n Paar jaar later het hy deur die kerk se amptelike doopproses gegaan en is hy daarna gedoop by die First Baptist Church in Freeport, Illinois. Sy doopverstaan het oor ’n tydperk van jare geskuif na die een wat hy in die boek voorhou. Hy het so onlangs as 2014 oorgeskuif na die Anglikaanse kerk. Die een groot skuif wat herhaaldelik in die boek aangeraak word, is die verstaan van die doop as net ’n simbool van ge­loof wat skuif na die doop as sakrament (en dus ’n handeling van God).

’n Kort oorsig: Hoofstuk 1 gee ses merkers in die gesprek oor die doop: familie, Bybel, evangelie, be­ke­ring, debat en erfenis. Hoof­stuk 2 bespreek die verband tussen die doop en die kerk en fa­mi­lie. In hoof­stuk 3 word daar gekyk na die verbintenisse wat aangegaan word by die doop. Hoofstuk 4 behandel drie groot temas van die doop: (1) eenheid met Christus, (2) die ontvangs van die Gees en die kerk, en (3) vergifnis en verlossing en die doop as teken, seël, simbool, sakrament en saad. In hoofstuk 5 beskou McKnight babas uit die hoek van die verbond en die huishouding, terwyl hoofstuk 6 die doopgebeure van naderby belig. In hoofstuk 7 sluit hy af met sy persoonlike getuienis.

Waarom die boek lees? Die boek sê nie dinge oor die doop wat nie in ander onlangse publikasies ook gesê word nie. Dit praat reguit en vermy nie die moeiliker kante van die argument nie. As jy gereeld gevra word vir spesiale doopdienste of privaat dope, lees die boek vir die konteks van die doop. Lees die boek ook teen die agtergrond van McKnight se missionale ingesteldheid, veral soos dit tans in die ReGeneration-projek neerslag vind.

▶ Ds Franziska Andrag-Meyer is sedert 2003 predikant van die NG gemeente Suidpunt. Sy is die ma van twee gedoopte kinders.