Elarduspark bederf en bemagtig huiswerkers

“Ons verskaf die drie b’s,” vertel Brenda Lamprecht: “bederf, berading en bemagtiging.”

Brenda gesels oor die jaarlikse huiswerkerskamp wat gereël word deur die damesbediening van die NG gemeente Elarduspark. Dit vind plaas by die Altelekker-kampterrein in Centurion.

Die werkgewers skryf hulle huiswerkers vir die kamp in. Die kerk en die werkge­wers deel die kostes. Een van die omgeegroepe het prakties omgegee deur vir die vroue te braai.

Die huiswerkers hoef niks te doen nie. Elkeen was net haar eie skottelgoed. Dit is ’n groot bederf, want hulle werk gewoonlik baie hard. Verskeie onderwerpe bemag­tig die huiswerkers: ’n Dieetkundige gee voorligting oor reg-eet in die konteks van die Afrika-kultuur. Hulle leer selfverdediging, finansiële beplanning, en alledaagse siektetoestande word bespreek.

Thoko Moloko, ’n vrou wat eers verpleging en later in die teologie gestudeer het, doen die berading. Sy skep vir hulle ’n veilige ruimte waarin hulle hulle werk en per­soonlike kwessies kan bespreek.

Sondagoggend het dr Lieze Meiring, leraar van Elarduspark, die diens gelei. Sy het ook die Nagmaal bedien.

Lieze het uit Johannes 4 gepreek en drie vroue in Tswana, Engels en Afrikaans uit die Bybel laat lees. Dié vroue het die toon van haar preek aangegee wat in Engels en Afrikaans was.

“Jesus het gekom na die mense wat hom die nodigste gehad het,” vertel Lieze. “Jesus bied die vrou wat oor drinkwater besorg is, die lewende water. Jesus dink nie sy is onwaardig nie. Hy het sy genade oor haar uitgestort. Gelukkig sê die Samaritaanse vrou ja vir die lewende water.

Daarna het Lieze die betekenis van die Nagmaal verduidelik.

“Hierdie is ’n fees! Dit help ons om te onthou dat Jesus Christus sy lewe vir ons gegee het. Ons kyk met verwagting uit na die toekoms wat ons saam met God sal hê. Dis ’n teken wat God vir ons gegee het. Ons kan dit proe en voel.

“Hierdie is ’n dankbaarheidsfees. Dit is ’n fees vir al die susters om saam te vier.”

Lieze het ook uit Jesaja 58:11 aangehaal: “Die Here sal jou altyddeur lei; selfs in dor streke sal Hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos ’n tuin met volop water, soos ’n fontein waarvan die water nie opdroog nie.”

In die volgende sessie onder leiding van Thoko Moloko, het ’n vrou getuig oor wat die kamp vir haar beteken het. “My huwelik het deur hel gegaan,” vertel Mina Tswane. “Deur die Here se goedheid het alles op hierdie kamp reggekom.”