NG Gemeente Somerset-Oos

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Jeugwerker
Sluitingsdatum: 3 Mei 2019.

Het jy ’n roeping vir jeugbediening? Indien wel, nooi ons jeugwerkers, proponente en leraars om jouself aan ons bekend te stel.

Somerset-Oos is ’n mooi dorp in die Oos-Kaap platteland,180 km van Port-Elizabeth.
Die gemeente het 1 141 lidmate waarvan ’n groot aantal onder die ouderdom van 18 is.

Buitelyne van die pos:

Goeie teologie: Wat het teologie met jeugbediening te doen? Alles.

Space of Grace: Elke gebeurtenis is ’n geleentheid om van God te leer. Ons wil doelbewus spasies skep waar kinders en ouers iets van God se genade kan ervaar.

Realness: Om EG te wees in ons gesels, doen en wees is ononderhandelbaar.

Kinders is agente van die Koninkryk: Nie bloot ’n bepaalde teiken groep nie.

Journey: Om saam met ’n span in geloofsonderskeiding te reis na God se bedoelde toekoms vir ons.

Netwerk: Jeugbediening is nie ’n “one man show” nie, maar vra ’n span van aandeelhouers: kinders, ouers, grootouers, mentors, leraars, onderwysers in die gemeente en gemeenskap.

Goeie Musiek: Kinders en tieners beleef God veral deur musiek. Woorde is ons denke oor God met die ritme wat iets van ons hart beliggaam. Musikale vaardigheid sal in jou guns tel.

Vergoeding:

Die totale koste van indiensneming (TKVI) beloop R260 000 per jaar, waarby gratis huisvesting ingesluit is. Elektrisiteit is self betaalbaar. ’n Gemeentevoertuig word voorsien vir amptelike doeleindes.

Termyn: Drie jaar.

Rig ’n kort CV aan: ngkso@telkomsa.net

Sluitingsdatum vir aansoeke: 3 Mei 2019.

Beoogde aanstellingsdatum: 1 Julie 2019 (of so gou as moontlik).

Gesels gerus met: Johan Orsmond (082 2645253).